Download

pdf, 4 MB

×

Download bestand

Bewonersinitiatieven en gemeenten in de lokale warmtetransitie

Succesfactoren voor samenwerking

Nederland kent honderden energiecoöperaties. Hun doel? Eigenaarschap in de manier waarop energie wordt opgewekt. Daarnaast nemen de bewoners steeds vaker het initiatief als het om warmtevoorziening gaat. Elke coöperatie of initiatief werkt samen met de gemeente op de grens van regelgeving en de vrije energiemarkt. Platform31 deed samen met HIER opgewekt onderzoek naar de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeenten in de warmtetransitie.

Uit het onderzoek blijkt dat een structurele visie vanuit de gemeente op bewonersinitiatieven vaak ontbreekt. Onderzoekers spraken met acht bewonersinitiatieven en gemeenten in Breda, Culemborg, Den Haag, Drimmelen, Groningen, Haarlem, Nagele en Wageningen. Daaruit komt een beeld naar voren van initiatieven die met veel enthousiasme starten, maar in onzekerheid verkeren als het over de langere termijn gaat. De gemeenten zijn druk bezig om hun eigen Transitievisie Warmte te ontwikkelen. Eén van de vraagstukken in deze visie: hoe ga je om met bewonersinitiatieven, ook in vergelijking met gebieden waar er geen zijn. Dit proces vergt tijd, en moet in 2021 zijn afgerond.

Het belangrijkste inzicht uit het onderzoek is dat bewonersinitiatieven van de gemeente een structurele visie op de langere termijn nodig hebben. Een dergelijke visie schept het kader waarin de initiatieven met succes bij kunnen dragen aan de warmtetransitie.

cover-bewonersinitiatieven-en-gemeenten-in-de-lokale-warmtetransitie