Download

Pdf, 7,3 MB

×

Download bestand

Beter benutten bestaande woningbouw

Onderzoek naar belemmeringen en kansen

Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties, de Rijksoverheid en eventuele andere partijen een intensiever gebruik van de bestaande woningvoorraad op zowel korte als lange termijn stimuleren? Deze publicatie behandelt belemmeringen en kansen om de bestaande woningvoorraad intensiever te gebruiken.

Deze publicatie gaat in op drie beleidsonderwerpen:

  1. meerdere huishoudens in één woning
  2. meerdere woningen op één kavel
  3. de doorstroming van senioren

Per onderwerp brachten we in kaart wat knelpunten op het nationale en/of lokale niveau zijn.

Beter benutten is mogelijk

Deze publicatie gaat over het beter benutten van de bestaande woningvoorraad, als bijdrage aan het verminderen van het woningtekort. De conclusie is dat dit inderdaad mogelijk is. Hoe beter de bestaande woningvoorraad wordt gebruikt, des te gemakkelijker het wordt om het woningtekort weg te werken. En des te meer mensen die nu de dupe zijn van het woningtekort, wél woonruimte hebben. En niet pas over vele jaren, maar al over enkele maanden. Wij hopen met deze publicatie een bijdrage te leveren aan het oplossen van het woningtekort en daarmee woonruimte te bieden aan mensen die dat hard nodig hebben.

Recificatie

Het CBS heeft een fout gemaakt bij het berekenen van de gemiddelde woonoppervlakte per persoon. Dat is niet 65, maar 53 vierkante meter, schrijft het statistiekbureau in een rectificatie. Bij het oude getal werd niet gewogen op huishoudensomvang.

Lees verder