Download

Pdf, 1 MB

×

Download bestand

Armoede en schulden na corona

Opgaven, kansen en acties voor lokale beleidsmakers

In de afgelopen jaren bleef er – ondanks economische voorspoed – een aanzienlijke groep inwoners achter met financiële zorgen. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met hoge vaste lasten, werkloosheid, onzekere inkomsten of schulden. Het is de verwachting dat de coronacrisis ervoor zorgt dat deze groep groter en diverser wordt, bijvoorbeeld doordat meer zelfstandigen inkomsten verliezen. Dit vraagt lokale beleidsmakers die zich bezig houden met armoede- en/of schuldenproblematiek (opnieuw) na te denken over hun beleid. Waar kan bestaand beleid doorgezet worden en waar moeten prioriteiten verlegd worden? In opdracht van het G40-stedennetwerk deed Platforrm31 literatuuronderzoek en voerde interviews met experts. Wat zijn op dit moment de belangrijkste kansen, uitdagingen en dilemma’s voor lokale beleidsmakers op het gebied van armoede en schulden?

In dit overzicht presenteren we de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. Dat doen we aan de hand van de vier thema’s uit het werkplan van de G40 themagroep armoede en schulden: het bestrijden van armoede, preventie en vroegsignalering, sociale incasso en effectieve schuldhulpverlening. Bij ieder thema benoemen we de opgave voor gemeenten en de belangrijkste acties, kansen en dilemma’s. Die gaan vooral over het versnellen, opschalen en slimmer maken van bestaand (en voorgenomen) armoede- en schuldenbeleid. Dit overzicht sluit hiermee aan op de Factsheet Armoede en Schulden die Platform31 in 2019 ontwikkelde voor het G40-stedennetwerk.

Wilt u het hele literatuuronderzoek en de bevindingen uit interviews met de experts lezen? Download dan het volledige rapport.

De ontwikkelingen als gevolg van corona gaan razendsnel. Goed om te weten dat deze bevindingen zijn gebaseerd op gegevens die we hebben verzameld t/m oktober 2020.

Bent u benieuwd naar de belangrijkste inzichten uit het rapport? Klik op de afbeelding voor een samenvatting

Terugblik congres

Klik op de afbeelding voor de terugblik op het congres ‘Met een andere bril kijken naar een zekere sociale en financiële toekomst’