Download

Pdf, 2,36 MB

×

Download bestand

Antwoorden op 33 vragen over flexwonen

De druk op de woningmarkt is enorm. Omdat prettig en betaalbaar wonen voor iedereen beschikbaar moet zijn, wordt het realiseren van flexwoningen steeds belangrijker. Hoewel overheden, woningcorporaties, marktpartijen en andere betrokkenen nut en noodzaak van flexibele woonoplossingen inzien, leven er nog wel veel vragen. Bij het realiseren van flexwoningen lopen betrokkenen tegen allerlei praktische knelpunten en barrières aan. Hoe ga je bijvoorbeeld om met weerstand bij omwonenden, wat zijn geschikte locaties, hoe krijg je de businesscase rond en hoe creëer je een fijne woonomgeving? In deze publicatie geven we antwoord op deze (en meer) vragen.

Ondersteuning

Om aan de woningbehoefte te voldoen, zijn flexibele woonoplossingen hard nodig. Verschillende organisaties helpen gemeenten, woningcorporaties en andere partijen op weg bij het realiseren van flexwoningen. Zes belangrijke partijen zijn het Rijk (ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Aedes, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31. Deze partijen ondersteunen met financiering, mogelijkheden, kennis en ervaring.

Flexwonen: meer, beter, sneller en gemakkelijker.

In november 2022 organiseerden deze partijen het webinar Flexwonen: meer, beter, sneller en gemakkelijker. Minister Hugo de Jonge opende het webinar door zijn visie op flexwonen te delen. De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting deelde de inhoudelijke contouren van de stimuleringsregeling. Daarna gaf een panel van deskundigen antwoord op diverse vragen over flexwonen.

De deelnemers kregen de kans om voorafgaand aan en tijdens het webinar vragen te stellen. Niet alle vragen konden tijdens het webinar worden beantwoord. Daarom bundelen we in een nieuwe publicatie 33 vragen over flexwonen en de antwoorden die erbij horen. Diverse praktische ‘hoe dan’ vragen passeren de revue. Zo leest u o.a. over de financiële herplaatsingsgarantie, waar het Rijk, Aedes en VNG op 6 december 2022 overeenstemming over bereikten. Met als doel: de realisatie van flexwonen in de praktijk te versnellen, verbeteren en vergemakkelijken.

Cover woonvarianten voor senioren 30 praktijkvoorbeelden

Meer weten over flexwonen?

Platform31 ontwikkelt en deelt al langere tijd kennis over en ervaringen met flexwonen. Daarbij zoomen we in op aanjaagprogramma’s en op diverse thema’s, zoals behoeftebepaling, kansen en mogelijkheden benutten, gebruik van leegstaand vastgoed, tijdelijke huurcontracten, nieuwe huisvesters, het mengen van doelgroepen, etc.

Kijk voor informatie op platform31.nl/flexwonen