Meer informatie

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Download

×

Download bestand

Analyse, duiding en reflectie Rijksbegroting 2021

Nederland sterker uit de crisis door de weerbaarheid, veerkracht en schokbestendigheid van de samenleving te vergroten

Wat zijn de belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens van het kabinet voor 2021 en wat betekent dit voor stad en regio? Dat is de vraag die ieder jaar centraal staat in onze analyse van de Rijksbegroting. Direct in de week na Prinsjesdag hebben we u reeds zo kort en bondig mogelijk geïnformeerd met een samenvatting van de Rijksbegroting 2021. In deze publicatie zetten we de maatregelen en beleidsvoornemens van het kabinet in perspectief: welke opgaven en ontwikkelingen komen er op stad en regio af, hoe gaat het kabinet daarmee om en wat vinden we daarvan?

Gevolgen coronacrisis

De Rijksbegroting van 2021 staat vanzelfsprekend grotendeels in het teken van de gezondheids-en economische crisis als gevolg van COVID-19. Er worden ongekende maatregelen genomen om de gezondheidszorg niet te overbelasten en de economie zo goed als het gaat draaiende te houden. Een aantal structurele vraagstukken (denk aan mismatches op de arbeidsmarkt, het woningtekort, de tekorten in het sociaal domein, de problemen met de uitvoering van beleid, de transitie naar een duurzame samenleving etc.) worden deels benoemd, maar met deze begroting nog niet opgelost. De meest fundamentele keuzes worden doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. Na jarenlange stelselhervormingen, is het nu zaak om het beleid te vernieuwen. Het is onze centrale boodschap dat de negatieve maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis (en toekomstige crisissen) kunnen worden verkleind door de weerbaarheid, veerkracht en schokbestendigheid van de samenleving te vergroten.

cover-analyse-rijksbegroting2021