Meer informatie

Download

Pdf, 1 Mb

×

Download bestand

Analyse Rijksbegroting 2017

Gemeenten hebben belangrijke rol in onzekerheidsreductie

Auteurs: Radboud Engbersen en Ruud Dorenbos
Met dank aan: Koos van Dijken, Matthijs Uyterlinde, Joost van Hoorn, Helga Koper en Anne-Jo Visser

Specialisten van Platform31 analyseerden de Rijksbegroting 2017. Wat zijn de gevolgen voor de steden en regio’s op de verschillende domeinen?

Gemeenten kunnen op de terreinen van economie en onderwijs, maar vooral ook op het terreinen van arbeidsmarktbeleid, wonen, duurzaamheid, zorg en veiligheid een verschil maken. Zij zien zich echter voor tal van nieuwe, gecompliceerde opgaven geplaatst. Tegelijkertijd moeten zij meer doen met minder geld. Belangrijke opgaven zijn:

  • Onderwijs: voorkomen dat alleen klasse en afkomst er toe doen
  • Wonen: sturen op de compositie van wijken en regio’s
  • Sociaal beleid: voorkomen dat de zorgnood uitbreekt
  • Veiligheid: het belang van de wijkagent en het sociale wijknetwerk
  • Duurzaamheid: gemeenten aan zet om te vernieuwen?
  • Economie: slimme verbindingen leggen tussen meerdere beleidsvelden, lokaal en regionaal
  • Arbeidsmarkt: tijd voor experimenten met bijstandsgerechtigden

In deze analyse hebben we tevens relevante vertegenwoordigers van overheden, kennisinstituten zoals SER en Fryske Akademy en universiteiten om hun reactie op de Rijksbegroting gevraagd.

Het tweede deel van de publicatie is meer feitelijk van aard en bevat een inventarisatie van het nieuwe beleid per relevant ministerie.

Cover analyse Rijksbegroting