Contact

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Download

pdf, 1 MB

×

Download bestand

Analyse, duiding en reflectie Rijksbegroting 2020

Brede welvaart alleen bereikbaar met actieve betrokkenheid van medeoverheden

Het is traditie dat experts van Platform31 de belangrijkste beleidsvoornemens van het kabinet voor het volgende jaar onder het vergrootglas leggen. In hun analyse zoomen ze in op de maatregelen die relevant zijn voor stad en regio, waaronder wonen en verstedelijking, duurzaamheid, economie, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal beleid en veiligheid. Want de gezamenlijke ruimte waar mensen wonen, werken en samenleven is immers het domein van Platform31.

In deze analyse hebben we een aantal reacties opgenomen van enkele vertegenwoordigers uit het kennisnetwerk van Platform31. Wat betekenen de voornemens van de Haagse ministeries voor de opgaves waar stad en regio voor staan? Wat valt hen op? Daarnaast hebben we nadrukkelijk onze eigen dagelijkse praktijkervaring in vele over het land verspreide steden en dorpen laten meewegen.

En we onderbouwden ons betoog met verwijzingen naar wetenschappelijke en populaire bronnen. Daarmee verbindt deze analyse praktijk, beleid en wetenschap. Precies waar Platform31 voor staat. Het laatste deel van de publicatie is meer feitelijk van aard en bevat een opsomming van de beleidsvoornemens per ministerie.

Praat mee!

Tijdens een trendsessie op 3 december gaat Platform31 graag met u in gesprek over de belangrijkste conclusies uit de analyses van de Rijksbegroting én de provinciale coalitieakkoorden 2020. Wat betekenen de voornemens van de ministeries en provincies voor de opgaven waar stad en regio voor staan? Wat valt ons op? En wat vindt u daarvan? Waar ligt de focus op en hoe sluit dit aan op uw dagelijkse praktijk? Onder het genot van een hapje en een drankje krijgt u de kans om kennis op te doen, uw kennis met ons te delen en nieuwe contacten te leggen. Bent u erbij?

Heeft u een opmerking of vraag bij deze analyse van de Rijksbegroting 2020? Neem dan contact op met:

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

06 57 94 36 56

cover-ruimte-geven-en-nemen