Download

Pdf, 1,3 Mb

×

Download bestand

Aan de slag met de serviceflat in Nederland

Adviezen voor vernieuwing op het gebied van zorg, woon-service concept en financiering van transformatie

Auteurs Wibout Dragt (XpertiseZorg), Janbart van Ginkel (AT Osborne), Peter Bisschop (On(t)roerend Goed), Netty van Triest (Platform31) en Tineke Lupi (Platform31)

Nederlandse ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarop anticipeert de overheid met de hervorming van de langdurige zorg. Onder een deel van de ouderen, zo blijkt inmiddels uit onderzoek, bestaat de behoefte aan beschut wonen in serviceflats onder eigen regie en wensen.

Veel serviceflats hebben de afgelopen tijd, dikwijls met ondersteuning van externe adviseurs, het dienstenpakket flexibeler en goedkoper gemaakt, zodat bewoners zelf kunnen kiezen waar ze gebruik van willen maken. Samen met een aantrekkende woningmarkt, heeft dit nieuwe belangstelling opgeleverd. Tegelijkertijd liet het onderzoek zien dat veel complexen grote leegstand en waardedaling van de koopappartementen kennen, doordat ze niet meer goed aansluiten op de huidige markt. Het gebouw is zowel aan de binnen- als buitenkant vaak verouderd en vertoont niet zelden technische gebreken. Besturen van serviceflats hebben behoefte aan concrete oplossingen en handvaten voor de vernieuwing van de serviceflat.

Dit rapport biedt adviezen voor vernieuwing op het gebied van zorg, woon-service concept en financiering van transformatie. Serviceflats kunnen de adviezen en aanbevelingen zien als handvatten in hun transformatieproces. Daarnaast schetst het rapport mogelijkheden voor financiering van specifieke onderdelen van de renovatie van het gebouw. Het bevat handvatten die serviceflats kunnen helpen bij de financiƫle onderbouwing van de fysieke transformatie, die in de praktijk uiteraard afhankelijk is van de keuzes die bewoners en bestuurders maken.

Dit traject is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK en in partnerschap met VvE Belang, RVO en Achmea.

Bekijk ook

Het scheiden van wonen en zorg en de hervormingsagenda van de langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. Hoe kunnen kwetsbare groepen zich thuis in de buurt voelen met hulp, service en gezelligheid binnen handbereik? En hoe kunnen professionals hen daarbij ondersteunen? Platform31 biedt inspiratie met tal van studies, onderzoeken, experimenten, kennisdossiers en handreikingen. In dit dossier vindt u een thematisch overzicht van de belangrijkste (lopende) projecten.

Voorkant aan de slag met de serviceflat in Nederland