Natuurlijk!Deelmobiliteit

Looptijd project: 2023-2028
Project

De houding van reizigers ten opzichte van deelmobiliteit verbeteren en het aanbod en gebruik van deelvervoer versneld opschalen en in goede banen leiden. Dat is de inzet van het vijfjarig nationaal samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit. In dit programma bundelen Rijk, regionale en gemeentelijke overheden en kennisinstellingen de krachten om, in samenwerking met marktpartijen, te komen tot samenhangende aanpak en regie van overheden op het gebied van deelmobiliteit. De focus ligt primair op het uniformeren en harmoniseren van beleid, het doen van gezamenlijk onderzoek, het uitvoeren van projecten van gezamenlijk belang en het delen van kennis en ervaring.

Deelmobiliteit helpt om stedelijke verdichting mogelijk te maken en steden en regio’s leefbaar en bereikbaar te houden voor iedereen. Samenwerking is gewenst om gezamenlijke kennis te ontwikkelen, de investeringsbereidheid van marktpartijen zoals vervoersaanbieders en projectontwikkelaars te stimuleren en te komen tot effectiever en efficiënter deelmobiliteitsbeleid op lokaal, regionaal én landelijk niveau.

De uitkomsten van dit programma zijn relevant voor bestuurders en beleidsmakers die de transitie naar duurzame mobiliteit willen versnellen. En voor marktpartijen, zoals gebieds- en projectontwikkelaars en aanbieders van vervoersdiensten die overwegen te investeren in deelmobiliteit.

Contact

Machteld Hooyman 06 13 54 56 16

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan