Op zoek naar de inrichting van regionale samenwerking op huisvesting van arbeidsmigranten

Verslag 4de bijeenkomst van de leerkring huisvesting arbeidsmigranten, 26 november 2020

Om lokaal tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten te komen is naast een lokale visie en beleidskader, het ook essentieel om intergemeentelijk afspraken te maken. Hoe kan deze regionale samenwerking vorm krijgen en welke rol kan de provincie hierin spelen? Lees meer

Spel 'Visie op wonen en wijken' nu ook online

Spelenderwijs in gesprek over wat nodig is in de lokale woonopgave

Het ‘Visie op wonen’-spel is niet enkel een bordspel meer, maar kan nu ook online gespeeld worden. Het spel brengt rollen en belangen in kaart en helpt bij het opstellen van een breed gedragen woonvisie en het gezamenlijk stellen van prioriteiten, bijvoorbeeld voor prestatieafspraken. Lees meer

Het betrekken van het bestuur bij de Omgevingswet

Verslag G40 / G4 – leerkring Omgevingswet, 12 november

Voor veel bestuurders is de Omgevingswet meer een hulpmiddel voor maatschappelijke opgaven. De Omgevingswet biedt kansen, maar vraagt daarvoor ook bestuurlijke betrokkenheid in de vorm van het opstellen van aanvullende kaders over bijvoorbeeld participatie. Lees meer

Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten

Webinar terugkijken

Door decentralisaties vanuit het Rijk kregen middelgrote gemeenten er de afgelopen jaren veel taken en verantwoordelijkheden bij. Tegelijkertijd beschikken deze gemeenten over een beperkt budget en capaciteit om deze (extra) taken uit te voeren. Platform31 ging op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten. De belangrijkste opbrengsten werden tijdens een webinar besproken. Lees meer

Omscholing naar een baan in de techniek is maatwerk

Interview met Sandra Klaassens en Callista de Vrij, Servicepunt Techniek Noord (SPT Noord)

Meer dan anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben een technisch beroep. Dat is nog niet genoeg, want door het hele land is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt voor technisch personeel. Platform31 sprak met arbeidsmarktcoaches Sandra Klaassens en Callista de Vrij van Servicepunt Techniek Noord over de arbeidsmarkt en hoe hun werkzaamheden er in de praktijk uitzien. Lees meer

Steden en maatschappelijke partners maken werk van 'ideale voetgangersstad'

Lopen draagt bij aan de gezondheid van lichaam en geest, het maakt de stad aantrekkelijker en veiliger én het is beter voor het milieu. Desondanks gaat er in de praktijk vaak weinig aandacht uit naar de voetganger. De City Deal Ruimte voor Lopen gaat hier verandering in brengen. Lees meer

Snel afspraken voor de begeleiding van uitstromers in Woerden

In Woerden hebben meerdere partijen het afgelopen jaar gewerkt aan betere afspraken, samenwerking en onderlinge afstemming bij de begeleiding van uitstromers van begeleid wonen en maatschappelijke opvang. Lees meer

Dit gaat niet over basisscholen

Vier lessen voor 'totaalvoetbal'

De metafoor van 'totaalvoetbal' kwam naar voren toen we de activiteiten analyseerden die moeten leiden tot het verduurzamen van basisscholen. Lees meer

Woondroom Samen langer thuis: van complex naar hechte gemeenschap

Samen langer thuis wonen in een woondroom, wie wil dit nou niet? In Vlaardingen is deze woondroom voor een aantal senioren werkelijkheid geworden. Daar wonen zo’n 74 senioren samen in een recentelijk opgeleverd wooncomplex, waarbij omzien naar elkaar als rode draad fungeert. Lees meer

Dromen staan centraal

Uit de publicatie Krachten bundelen in de buurt

Breda voerde in 2018-2019 de pilot Wijkgericht wonen voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening uit om te onderzoeken welke wijkvoorzieningen nodig zijn voor cliënten. In de pilot verhuisden enkele cliënten vervroegd van een intramurale voorziening naar de wijk. Lees meer

Lerend evalueren met partners: Voedselapotheek Amersfoort

Interview met Dalila Sayd (oprichter sociale onderneming Het Eetschap) en Naomi Jansen van de Voedselapotheek Amersfoort

De Voedselapotheek wijkaanpak is een project om de gezondheid van mensen te verbeteren en samenwerking tussen de agrifood- en gezondheidszorgsector tot stand te brengen. Dalila Sayd en Naomi Jansen brachten hiervoor allerlei partijen in de wijk samen. Lees meer