Boodschap voor de NOVI: begraaf het dualisme platteland en stad

Stad en platteland kunnen van grote waarde voor elkaar zijn. Toch krijgt de wisselwerking tussen deze twee gebieden nog weinig aandacht in de Nationale Omgevingsvisie. Hoe versterken we de band tussen platteland en stad? En wat levert dit op voor de nationale opgaven? Een oproep aan de ontwikkelaars van de omgevingsvisie om niet langer te denken in termen van dualiteit: stad en het platteland zijn complementair en hebben elkaar nodig voor hun opgaven. Lees meer

Best practice: Heemskerk – bijzonder betrokken en een brede blik

In gesprek met wethouder Economische Zaken (EZ) Marieke van Dijk en beleidsmedewerker EZ Marjon Zorge

Heemskerk is de trotse winnaar van de Bruisende Binnenstad Bokaal. Een bezoek aan de gemeente laat zien dat Heemskerk deze aanmoedigingsprijs met recht heeft gewonnen: het is er zelfs op een gewone donderdagochtend behoorlijk bruisend. Lees meer

Wijkgericht verduurzamen is naast een technische ook een financiële en sociale opgave

Hoe zorg je ervoor dat je rekening houdt met zowel de technische, financiële als sociale aspecten bij het verduurzamen van wijken? In de Community of Practice aardgasvrije wijken leren gemeenten en andere betrokkenen hierover van elkaar en van externe experts. Lees meer

Thuiszorgtechnologie komt niet uit startblokken

Interview met Ellen Maat van zorginstelling Cordaan

We krijgen steeds vaker te maken met crisisopnames. Ouderen bij wie het thuis uit de hand is gelopen, vaak In de war, vermagerd, soms gevallen. Met thuiszorgtechnologie proberen we dat te voorkomen. Door op afstand een oogje in het zeil te houden”, vertelt Ellen Maat van zorginstelling Cordaan. Lees meer

Er is een format voor passiva-activa constructies nodig

Interview met Rob van de Broeke van QuaWonen

Matching en verevening zijn beladen woorden. Toch verschijnen er de laatste tijd bijzondere voorbeelden. Platform31 brengt deze voorbeelden in beeld en interviewt de matchmakers. In het tiende interview spreken we met Rob van de Broeke, directeur-bestuurder van QuaWonen in de Zuid-Hollandse gemeente Krimpenerwaard. Lees meer

School vol Energie renovatie: gebouwprestaties ‘zo goed als kan’, in plaats van ‘zo slecht als mag’

Nu het programma in 2018 wordt afgerond, maken de experts van School vol Energie de balans op. In zeven brieven presenteren zij, ieder vanuit de eigen expertise, de belangrijkste lessen. Felix van Gemen - hij ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers die aan de slag willen met prestatiegericht uitvragen - richt de vijfde brief aan opdrachtgevers, opdrachtnemers, architecten en adviseurs. Lees meer

“Geen gebied is zo sterk veranderd als het platteland”

Interview met Gert-Jan Hospers

Begin dit jaar is de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling opgericht. Zes wetenschappers met variërende expertisegebieden buigen zich over vraagstukken rond bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling. De komende tijd stellen we hen aan u voor. Dit keer is de beurt aan Gert-Jan Hospers, economisch geograaf aan de Universiteit Twente en bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Lees meer

Primaire kwaliteitsborging in de corporatiesector niet op orde

Interview met Paulus Jansen, directeur van de Woonbond

Matching en verevening zijn beladen woorden. Toch verschijnen er de laatste tijd bijzondere voorbeelden. Platform31 brengt deze voorbeelden in beeld en interviewt de matchmakers. In het negende interview spreken we met Paulus Jansen, directeur van de Woonbond. Lees meer

Aanpak vakantieparken: ruimtelijke strategieën en economische vitalisering

Terugblik tweede bijeenkomst CoP Aanpak vakantieparken

In opdracht van de VNG en in samenwerking met partners in Brabant en op de Veluwe startte Platform31 de Community of Practice Aanpak vakantieparken. Tijdens de tweede bijeenkomst gingen de deelnemers aan de slag met de onderwerpen ruimtelijke strategieën en economische vitalisering. Enkele deskundigen vanuit de Veluwe, Zeeland en Drenthe deelden hun inzichten. Lees meer

Word partnerstad van Turijn voor gemeentelijke innovaties in Europa

Tijdens een competitie van het Transfer Network Innova.TO in Turijn lieten ambtenaren zien dat zij goed in staat zijn om met innovatieve ideeën te komen voor de stad, als zij dit in samenwerking kunnen doen. Om die samenwerking en de uitwisseling over gemeentelijke innovaties tussen de verschillende Europese steden mogelijk te maken is Innova.TO op zoek naar een Nederlandse stad om deel te nemen aan het netwerk. Lees meer

Participatie en gezondheid koppelen levert nieuwe kansen op

Interview met Annelies Acda en Robbert van Bokhoven van Pharos

In Nederland bestaan grote gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en een lage sociaaleconomische status (SES). Het wel of niet hebben van een betaalde baan blijkt, naast opleiding, daarop een enorme invloed te hebben. Maar hoe krijg je mensen die aan de kant staan weer actief? Een interview met Annelies Acda en Robbert van Bokhoven van Pharos. Lees meer