De 'doorvrager' wint in de binnenstad die bindt

Interview met Dennis Houkes en Iddo Ketel

Alleen samen krijgen we de binnenstad vitaal. Een boodschap die in alle voorgaande interviews met professionals uit Spijkenisse te horen was. Blijkbaar makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe schrijf je een binnenstadsverhaal dat ondernemers, eigenaren én bezoekers aanspreekt? Lees meer

Op weg naar meer standplaatsen voor woonwagens

Lessen uit tien gemeenten

Het landelijke beleidskader (2018) helpt gemeenten stappen te zetten richting een rechtvaardig lokaal woonwagenbeleid. In dit artikel laten we zien hoe gemeenten van beleid naar uitvoering gaan. Dit blijkt in de praktijk allerminst eenvoudig. We analyseren niet alleen wat wél werkt, maar duiden ook waar gemeenten nog tegenaan lopen. Lees meer

Terugkijken: Kansrijke oplossingen voor economisch daklozen

Platform31 organiseerde samen met Wageningen University & Research en de gemeente Amsterdam op donderdag 10 maart 2022 een webinar over kansrijke oplossingsrichtingen voor economisch daklozen. Lees meer

Samen naar een duurzame en leefbare wijk

Lessen van drie jaar experimenteren in kwetsbare wijken

Drie jaar lang onderzochten Platform31, Nyenrode Business Universiteit en achttien gemeenten of de energietransitie in kwetsbare wijken kan dienen als hefboom om de leefbaarheid te verbeteren. "Er is heel veel geleerd en bereikt", aldus Anke van Hal, coauteur van de afrondende analyse van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Lees meer

Responsief werken over bestuursperiodes heen: Heusden doet het sinds 1997

In de gemeente Heusden zijn ambtenaren al meer dan 20 jaar ‘MogelijkMakers’ en sijpelt dit gedachtegoed door in alle lagen van de gemeente. Als inwoners initiatief tonen, zetten MogelijkMakers hun schouders eronder, is de gedachte. Een manier van werken die we nu ‘responsief’ noemen en die steeds meer aandacht krijgt. Lees meer

Wegwijzer bij het maken van afwegingen in de wijk

De woningcorporatie wordt gevraagd tegemoet te komen aan nieuwe maatschappelijke urgenties. Kerntaken worden opgerekt en keuzes moeten worden gemaakt. De wegwijzer is een hulpmiddel om tot logisch nadenken te komen over gecompliceerde en complexe keuzes. Lees meer

Kansenongelijkheid terugdringen? Gebruik de 'capability approach'

Interview met Céline Janssen, TU Delft

Steeds vaker klinkt de roep om rechtvaardige, of inclusieve, steden. Maar wat verstaan we daaronder? Een belangrijk kenmerk van zo’n stad is kansengelijkheid. Volgens Céline Janssen, promovenda aan de TU Delft, kan de 'capability approach' een bijdrage leveren aan het detecteren en verkleinen van kansenongelijkheid. Lees meer

Eigenaarschap van vastgoed én van unieke, stedelijke ervaringen

Interview met Jaco den Hoedt en Steven Manhave, vastgoedeigenaren in Spijkenisse

Wat betekent het om eigenaar te zijn van een stukje binnenstad? In deel drie van de interviewreeks over de binnenstad van Spijkenisse spreken we met Jaco den Hoedt en Steven Manhave, beiden vastgoedeigenaar in het hart van de stad. En vastgoedeigenaar mét hart voor de stad, zo verklaren ze. Lees meer

“Ga aan de slag met de inclusieve wijk!”

Interview met Richelle Krens en Niels Rood, gemeente Leiden

De publicatie 'Inspiratie voor een inclusieve wijk' bundelt de oogst van het innovatieprogramma Langer thuis – inclusieve wijk. Richelle Krens en Niels Rood hadden er als trekkers van de themagroep Wonen, Welzijn, Zorg van G40-Stedennetwerk een belangrijke rol in. Wat drijft hen? Lees meer

Een brede en opgavegerichte gezondheidsvisie in de gemeente Groningen

Interview met Marieke Zwaving, gemeente Groningen

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na de coronacrisis. Dit negende verhaal van de gemeente Groningen gaat over het benutten van opgavegericht werken. Lees meer

Afwegingen en keuzes achter woonzorginnovaties

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg

Zelfstandig thuis wonen, het liefst steeds langer. En niet alleen een dak boven ons hoofd, maar ook een thuis met voorzieningen in de buurt. Hoe realiseren we dat? Deze vraag staat centraal in de podcastreeks over Toekomstbestendig wonen met zorg. In de tweede aflevering van deze podcastreeks gaan we in op keuzes achter wooninnovaties. Lees meer