De juiste tone of voice bij elk type ondernemer

Tips voor aardgasvrije utiliteitsbouw

Ondernemers zijn niet allemaal hetzelfde. Hoe krijg je verschillende types ondernemers mee in de energietransitie? Lees meer

Oplossing van woningtekort hangt niet op nieuwbouw

“Het gaat niet om het halen van jaarlijks 100 duizend nieuwbouwwoningen, maar om méér woonruimte scheppen voor 100 duizend huishoudens. En daarvoor zijn, nog veel meer andere mogelijkheden. Benut die.” Lees meer

Duurzame bouwlogistiek stimuleren in verdichtende steden

De verdichtingsopgave in steden leidt tot meer bewegingen van bouwverkeer door bebouwd gebied. Deze toename kan zorgen voor overlast. Ook kan dit haaks staan op doelstellingen om uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen. Wat kunnen gemeenten en bouwbedrijven doen om binnenstedelijke bouwlogistiek te verduurzamen? Lees meer

Senioren vertellen over doorstromen op de woningmarkt

Wilma* (68) is na 53 jaar verhuisd: een lastige, maar verstandige beslissing

In de handreiking 'Een nieuw (t)huis' vindt u lessen en inzichten uit de praktijkaanpakken van het experiment ‘Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt’. Maar hoe ziet dat doorstromen er in de praktijk uit? Wilma vertelt haar verhaal. Lees meer

Effectief opgavegericht werken met domeinoverstijgend budgetteren

Interview met Angela Riddering en Herrie Geuzendam, adviesbureau PRCS

Voor opgaven en aanpakken die tussen domeinen in vallen kan domeinoverstijgend budgetteren en verantwoorden een oplossing bieden om financiering mogelijk te maken. Sommige overheden experimenteren hiermee. Een gesprek met Angela Riddering en Herrie Geuzendam van adviesbureau PRCS over hun ervaringen met deze manier van werken. Lees meer

Hoe gemeenten woningdelen mogelijk maken

Woningdelen in de praktijk - deel 2

Hoe verruimen gemeenten momenteel hun beleid verruimen om woningdelen (beter) mogelijk te maken? Je leest het in het tweede artikel uit de reeks 'Woningdelen in de praktijk'. Lees meer

Het talent bevindt zich in de regio

Interview met Arjen Adzes, lector Regionale Arbeidsmarkt Hanzehogeschool Groningen

Volgens Arjen Adzes, lector Regionale Arbeidsmarkt, zijn er verschillende redenen waarom de regio meer aandacht verdient. Het talent – de mensen – bevindt zich in de regio. En dat geldt ook voor het verdienvermogen en vermogen om te coördineren. Lees meer

Webinarserie herstructurering 2.0

Fysieke ingrepen als onderdeel van een brede wijkaanpak

Er komen grote fysieke opgaven op kwetsbare wijken af, zoals verduurzaming, aanpassing aan klimaatverandering en het bouwen van extra woningen. Tegelijkertijd spelen hier diverse sociaalmaatschappelijke opgaven, zoals armoede en schulden, schooluitval en werkloosheid. Platform31 pleit ervoor om de aanpak van fysieke en sociale opgaven te combineren in een brede wijkaanpak. In 3 webinars nemen we je mee in het 'hoe'. Lees meer

Energie voor de wijk - in Haarlem doen bewoners het zelf

Ultieme participatie vraagt aandacht voor rol van de gemeenteraad

Bewoners in Haarlem krijgen alle ruimte om zelf de overstap naar een zonnewarmtenet te maken. Wat betekent dat? Lees meer

Financiering en samenwerking voor duurzame steden

Verslag Driving Urban Transitions-bijeenkomst

Terugblik op de bijeenkomst over de planning en voorwaarden van de DUT-call Lees meer

“Er zit kracht in bewonersinitiatieven”

Achtergrond bij EenVandaag-reportages over bewonersinitiatieven. Lees meer