Participatie in de warmtetransitie: breng als griffie je raad in positie!

Nu gemeentes de uitvoeringsplannen bij de transitievisie warmte opstellen, is participatie van bewoners van groot belang. Wat is de rol van gemeenteraadsleden en hoe steunt de griffie hen daarbij? Lees meer

Werken met de mens centraal: hoe Mobility Mentoring bijdraagt aan de Groningse aanpak

De gemeente Groningen experimenteerde met coachend werken. Dit krijgt nu een structurele plek in hun werkwijze. Lees meer

Actieagenda Heel het MKB Circulair!

Het mkb moet in actie komen om in 2050 (vrijwel volledig) circulair te zijn, maar dat is geen eenvoudige opgave. Platform31 heeft met verschillende publieke en private partijen intensief samengewerkt om het mkb te ondersteunen en de transitie te versnellen. Dit heeft geleid tot een gedeelde Actieagenda, die in verschillende landelijke circulaire initiatieven zal worden meegenomen. Lees meer

Kleinschalig warmtenet werkt: nu én later

Kleinschalige warmtenetten werken: om bewoners snel van het gas af te krijgen en als voorbereiding op grootschalige netten. Lees meer

Hoe een grensverleggende woningruil tussen corporaties Eindhoven een stuk duurzamer maakt

Woningcorporaties in Eindhoven geven door baanbrekende samenwerking het verduurzamen van hun bezit een enorme impuls. Ze ruilen verouderde woningen tegen energiezuinig bezit. De uitkomst is win-win én 100 miljoen euro extra voor verduurzaming. Lees meer

Bereiken van consensus met de Mutual Gains Approach

De Mutual Gains Approach is een gestructureerde werkwijze die zoekt naar de gemeenschappelijke meerwaarde voor alle belanghebbenden, onder andere bij gebiedsontwikkelingen. Marc Wesselink (bureau WesselinkVanZijst) vertelt over de basisprincipes. Lees meer

Een thuis voor iedereen: de woonzorganalyse

Het programma Een thuis voor iedereen (Etvi) heeft consequenties voor de lokaal en regionaal uit te voeren woonzorganalyses. Er worden nieuwe accenten gelegd en de regionale component wint aan belang. Maar hoe maak je in deze tijd een goede woonzorganalyse? Lees meer

Hoe woningcorporaties woningdelen toepassen: friendscontracten en kamerverhuur

Woningdelen in de praktijk - deel 4

Woningcorporaties bieden soms eengezinswoningen of appartementen aan als deel- of friendswoning. Dat levert direct extra woonruimte op. Een artikel over woningdelen en praktijkvoorbeelden.  Lees meer

Ervaringsdeskundige armoede: “Laat je vooroordelen thuis”

Op het eerste gezicht financieel voordelige besluiten, zoals de aanschaf van zonnepanelen, liggen voor mensen in armoede niet voor de hand. Lees meer

Steden pleiten voor langer uitstel van Omgevingswet

Nu de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot ten minste 1 juli 2023, pleiten enkele grote steden voor een nog latere invoeringsdatum. Eindhoven, Den Haag en Groningen willen de wet op 1 januari 2024 laten ingaan. Zo is er voldoende voorbereidingstijd na het definitieve besluit in de Eerste Kamer, dit voorjaar. Lees meer

Inwerkingtreding Omgevingswet: laat het DSO niet liggen

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet, 6 oktober 2022

Dit is de tijd om je Digitaal Stelsel Omgevingswet te ontwikkelen als gemeente. Met het aangekondigde uitstel van de Omgevingswet is de laatste horde naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in zicht. Die heeft alles te maken met de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Lees meer