Een sociale huurwoning: wat is dat eigenlijk?

Opinies over de toekomst van het sociaal wonen

Volgens Arjen Zandstra is het rijksbeleid in de sociale huursector in brokstukken uiteengevallen. Reparatie vergt dat we ze weer aan elkaar lijmen door antwoord te geven op een simpele vraag: wat heeft het volkshuisvestingsbeleid van de afgelopen kwart eeuw ons gebracht? Lees meer

Wat maakt een bewonersinitiatief succesvol in de energietransitie?

Waarom werkt het ene initiatief goed en het andere minder? Platform31 licht in dit artikel de werkzame elementen uit van een onderzoek naar Bewoners-voor-bewonersinitiatieven. Zo krijgt de professional en beleidsmaker zicht op wat werkt aan bewonersinitiatieven in de energietransitie. En actieve bewoners krijgen inzicht in de kracht van hun initiatief en waar mogelijk de aandachtspunten liggen. Lees meer

Terugkijken: Vanuit het perspectief van bewoners werken aan een gebiedsagenda

Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB organiseren samen met het ministerie van BZK drie online bijeenkomsten om beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners te helpen die aan de gang willen met methoden om de kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. Lees meer

Johan Remkes nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Platform31 en IVO

'Inhoud en financiën zijn even belangrijk'

Johan Remkes is vanaf 1 januari de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij volgt Martin van Rijn op, die voorzitter werd bij Aedes. Remkes: "Ík vind dat je inhoud en financiën in balans moet behandelen. Die zijn even belangrijk." Lees meer

Drieluik taakgerichte populatiebekostiging: verplicht cliëntonderzoek biedt geen benchmark

Deel 2: Sneladvies Verplicht clientonderzoek biedt geen benchmark

Drie knelpunten van gemeenten bij taakgerichte populatiebekostiging. Platform31 bracht twintig experts bij elkaar, van ervaringsdeskundigen tot juridisch experts, om te zoeken naar oplossingen. Zodat uw gemeente moeiteloos om vergelijkbare hobbels heen kan laveren. Deze keer in deel 2: verplicht cliëntonderzoek biedt geen benchmark (Heerlen en Alphen aan den Rijn) Lees meer

Wat werkt in een gebiedsgerichte aanpak?

Steeds meer gemeenten werken gebieds- of opgavegericht. Opgaven als verduurzaming, verstedelijking, vergrijzing en de aanpak van ondermijnende criminaliteit landen in de wijk en vragen om inzet en betrokkenheid van traditionele en nieuwe spelers. In de publicatie ‘Werken aan opgaven in de wijk’ analyseerde Platform31 vier gemeentelijke organisatiemodellen en kwam tot concrete lessen voor gemeenten die gebiedsgericht aan de slag willen. Lees meer

Adaptiviteit als sleutelwoord bij woningbouwversnelling?

Tijdens een sessie op 9 november gingen verschillende vertegenwoordigers van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten onder begeleiding van Platform31 met elkaar in gesprek over een adaptieve woningprogrammering. Lees meer

Smart city moet democratisch zijn én bijdragen aan oplossen grote opgaven

51 partijen ondertekenen City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren regio’s, steden en dorpen in de hele wereld en dus ook in Nederland. Om in te spelen op deze transitie, ondertekenen 51 partijen de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Lees meer

Groupius Wonen: Wonen volgens de filosofie van Bauhaus

Interview met Guydo Reyneveld, medeoprichter van Groupius Wonen

Groupius Wonen houdt zich bezig houdt met de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen voor senioren. Aan de buitenkant lijken deze woningen in de verste verte niet op de traditionele seniorenwoningen, terwijl ze aan de binnenkant diverse innovatieve oplossingen hebben zodat senioren er prettig kunnen wonen. Lees meer

“Mensen aan het werk helpen, dat is het doel!”

Interview met Hans Bosselaar, Vrije Universiteit Amsterdam

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. In 2019 heeft het SCP op verzoek van het ministerie van SZW de werking van de Participatiewet geëvalueerd. De resultaten lieten zien dat de invoering van de Participatiewet nauwelijks geleid heeft tot verhoging van de baankansen. Dit leidde tot politieke en publieke kritiek, de Participatiewet zou hebben gefaald. In het boek 'Met andere ogen' worden de bevindingen van het SCP genuanceerd. Platform31 sprak met één van de redacteurs. Lees meer

Terugkijken: Aan de slag met datagedreven instrumenten voor het maken van een gebiedsanalyse

Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB organiseren samen met het ministerie van BZK drie online bijeenkomsten om beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners te helpen die aan de gang willen met methoden om de kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. Tijdens de eerste bijeenkomst op 12 november stond het buitenperspectief centraal en gingen we aan de slag met data gedreven instrumenten voor het maken van een gebiedsanalyse. Kijk de sessie hier terug. Lees meer