Podcast31 - update #1 - Resultaten MKBA Mobility Mentoring®

In de Podcast31 - update reflecteren experts op actuele vraagstukken binnen onze thema’s of resultaten van een project. In deze eerste update praten we over de resultaten van de indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse voor Mobility Mentoring®. Lees meer

Vijf bouwstenen voor samenwerking in de WeerThuis-opgave

Zorgen dat mensen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang snel een woning en afgestemde hulp krijgen om zelfstandig te wonen: dat is de opgave waar gemeenten, woningcorporaties, opvang- en GGZ-instellingen zich samen voor inspannen. Hoe zorg je voor een succesvolle samenwerking? In een online webinar leerden strategische professionals over de bouwstenen van een meerpartijensamenwerking en deelden elkaars ervaringen. Lees meer

Herstellen met woorden

De kracht van herstelverhalen bij kwetsbaarheid

Psychische kwetsbaarheid komt veel voor in Nederland, vaker dan door veel mensen gedacht wordt. Door de huidige coronacrisis neemt de psychische nood alleen maar toe. Uit twee afzonderlijke onderzoeken blijkt dat een grote groep Nederlanders last heeft van verergerde psychische klachten. Gaat deze groep aankloppen bij de GGZ of zijn er alternatieve ondersteuningsmogelijkheden? En wat kan de rol van herstelverhalen hierin zijn? Lees meer

Uniforme werkwijze nieuwe woningen voor uitstroom in de regio Alkmaar

Een interview met Femke Zuidgeest, beleidsadviseur bij de gemeente Alkmaar

Als we doelgroepen met een zorgvraag prettig willen laten wonen in de wijk, wat is er dan nodig? Hoe stellen we dat met elkaar vast? En hoe kunnen we wat er nodig is samen gaan organiseren? De gemeenten Heerhugowaard en Alkmaar, wooncorporatie Woonwaard en de zorginstellingen Triversum en Parlan uit de regio Alkmaar gingen hiermee aan de slag in een praktijklab. Zij verkenden hoe ze met elkaar kunnen samenwerken bij het zelfstandig wonen voor kwetsbare groepen. Lees meer

Het Polder Hofje: een klein dorp voor ‘senioren’

Interview met Jennifer Hofmeijer

Geïnspireerd door de oude hofjes in Amsterdam en Alkmaar en vanuit het gedachtegoed dat zorg beter kan, heeft Jennifer Hofmeijer Het Polder Hofje in Anna Paulowna gerealiseerd. In dit hofje wonen ouderen samen en zijn verbinding en sociaal contact leidende principes. Lees meer

Huismeester Willem: De smeerolie van het renovatietraject

In het project Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders zoomen we in op kansen voor woningcorporaties om (zeer) kwetsbare huurders beter te betrekken bij ingrijpende renovatietrajecten. Die kansen liggen verscholen in de manier van het organiseren van processen en procedures, maar soms ook in het inzetten van de juiste mensen op de juiste plek. We spreken de ervaren complexbeheerder Willem de Lange van de Haagse woningcorporatie Staedion. Lees meer

Onderwijsproducten over verward gedrag: een evaluatie van de ontwikkeling en opbrengsten

Hoe ga je om met mensen die verward gedrag vertonen en hoe werk je goed samen met collega’s van andere organisaties? Praktijk- en onderwijsinstellingen ontwikkelden samen onderwijsproducten voor mbo, hbo en nascholing met hulp van subsidie van ZonMw. Platform31 en onderzoeksinstituut IVO brachten voor ZonMw de opbrengsten van de verschillende onderwijsproducten in kaart. Lees meer

Een gemeente die werkt als partner in Publiek Ondernemen, hoe werkt dat?

Ervaringen uit de Delftse praktijk

Hoe ondersteun je ondernemende initiatiefnemers, zoals sociaal ondernemers die sociale impact (willen) generen? Of hoe ondersteun je ondernemers die in hun wijk beter willen samenwerken en de buurt en het winkelcentrum willen versterken? Drie partners in Publiek Ondernemen doen dit door hen vooral zo concreet mogelijk te ondersteunen. Platform31 sprak met een van hen, Peter Tangel. Lees meer

Hoe laat je wijken meeliften op gebiedsontwikkeling?

Hoe zorg je dat een wijk baat heeft van de gebiedsontwikkelingen die in de buurt plaatsvinden? Hoe maak je hier één integraal, vitaal geheel van? Daarover vertellen Kirsten van de Meeberg en Robin van Ammerlaan (Over Morgen) en Matthijs de Jongh (gemeente Amersfoort). Lees meer

Snel handelen bij huurachterstanden

Huurachterstanden voorkomen is beter dan genezen – het bewijs daarvan lees je in onze gelijknamige update. Hoe pakken woningcorporaties dat aan? Hoe ziet bijvoorbeeld hun incassobeleid eruit? Platform31 sprak hierover met Marion Timmers van Portaal. Lees meer

Nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet moet oefentijd bieden én de gezonde spanning vasthouden, aldus G40

De aankondiging van het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet was volgens de grote Nederlandse gemeenten (G40 en G4) een logische stap. Even logisch is de vervolgvraag: wat wordt de nieuwe datum? Met een eenduidig advies komt de G40-themagroep Omgevingswet niet. Wel volgt er uit de opinies van de gemeenten een duidelijk spanningsveld. Lees meer