De opmerkelijke terugkeer van ruimtelijk beleid

In dit artikel kijken we terug op het verkiezingsdebat Ruimte en Wonen en kijken we alvast vooruit welke grote beleidswijzigingen een serieuze kans maken om te worden besproken bij de kabinetsformatie. Lees meer

City Deal verbindt 80 partners om ondernemen met impact te bevorderen

Het moet makkelijker worden voor ondernemers om zich in te zetten voor sociale of ecologische doelen zoals een inclusieve arbeidsmarkt, afvalvermindering of armoedebestrijding. Dat is het streven van de City Deal Impact Ondernemen. Lees meer

De woorden van Woonstad Rotterdam

Communicatie met kwetsbare huurders tijdens het renovatietraject

In Rotterdam heeft ongeveer 21 procent van de inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden – dit is bijna twee keer het landelijk gemiddelde. Woonstad Rotterdam loopt hier dagelijks tegenaan. Hoe zorgen zij ervoor dat zij hun huurders bereiken en betrekken? Lees meer

De energietransitie en het omgevingsbeleid hebben elkaar nodig

Verslag G40 / G4 – leerkring Omgevingswet, 23 februari

“Wat hebben Regionale Energie Strategie (RES) en de Omgevingswet met elkaar te maken?” Met die vraag gingen ambtenaren van de G40 themagroepen Duurzaamheid & Omgevingswet eind februari aan de slag. Lees meer

Welkom in de Buurt: motor voor innovatie

Hoe kun je op een innovatieve manier beschermd wonen afbouwen en mensen écht welkom laten voelen in de buurt? Deze vraag hield alle Groninger gemeenten bezig en heeft geleid tot het (inmiddels afgeronde) programma Welkom in de Buurt, dat Buro Bries in opdracht van deze gemeenten heeft uitgevoerd. Lees meer

Structuur en potjes voor financiële gedragsverandering

Samen met de Helpdesk Geld van de gemeente Den Haag ontwikkelde adviesbureau Radar het ‘Maak er een potje van’-systeem. De basis van de aanpak is het bieden van structuur aan hun klanten met financiële problemen bij hun aankloppen. In hun aanpak maakten zij gebruik van gedragsinzichten en een aantal uitgangspunten voor armoedebeleid. Adviseur David Sondorp vertelt over zijn ervaringen. Lees meer

Komen tot goede prestatieafspraken: zeventien voorbeelden ter inspiratie

Om corporatieprofessionals, gemeenteambtenaren en huurders inspiratie te geven, verzamelde Aedes samen met Platform31 en het ministerie van BZK, de Woonbond en VNG zeventien goede voorbeelden van prestatieafspraken. Lees meer

Luisterartikel: Wat maakt een bewonersinitiatief succesvol in de energietransitie?

Waarom werkt het ene bewonersinitiatief wel en het andere minder goed? Platform31 ging op onderzoek: we keken wat werkt bij verschillende bewoners-voor-bewonersinitiatieven in de energietransitie.  In dit luisterartikel leest onderzoeker Merel Ooms de belangrijkste resultaten voor. Lees meer

Meerpartijensamenwerking: hoe zorg je voor begrip over elkaars onmogelijkheden?

In Amersfoort was de samenwerking rond wonen en zorg goed van wal gekomen. Maar een samenhangend geheel waarbij alle partners actief projecten uitvoerden? Nee, daar ontbrak het nog aan. De slag naar concretisering lukte vaak minder. Een betere organisatie, prioritering en gesprekken over de samenwerkingsrelatie brachten verandering. Lees meer

Column: Wie geraakt wordt, komt in beweging

Hamit Karakus

Dankzij de huidige crisis is het mogelijk om eerder en sneller in beweging te komen en ook grotere stappen te zetten dan dat we in het verleden ooit voor mogelijk hadden gehouden. Lees meer

Doorstroming van senioren op de woningmarkt: verleiden, faciliteren en experimenteren

Schaarste aan woningen zorgt voor een toenemende druk op de woningmarkt. Naast het bouwen van nieuwe woningen kan het stimuleren van doorstroming een deel van de oplossing zijn. Platform31 voerde een quickscan uit naar een effectieve aanpak van doorstroming van senioren op de woningmarkt. Lees meer