Wethouders die werken in de wijkaanpak: laat u inspireren door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Ziet u in uw gemeenten wijken en buurten waar kwetsbare mensen zich concentreren? En bent u als wethouder (deels) verantwoordelijk voor de wijkaanpak? Laat u inspireren door de resultaten en lessen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid! Lees meer

Wijklab-panel adviseert in Schiedam-Oost: geef wijkgericht werken een goede plek in de wijkaanpak

Een multidisciplinair expertpanel ging op bezoek in Schiedam-Oost. In dit Wijklab zette het de tanden in de vraag: hoe brengen we de top-down wijkaanpak samen met het bottom-up wijkgericht werken? Lees meer

Stadsvernieuwingslessen vinden gretig aftrek op Dag van het Klimaatakkoord

Klimaatkopstukken leren graag van de stadsvernieuwing. Lees meer

De juiste tone of voice bij elk type ondernemer

Tips voor aardgasvrije utiliteitsbouw

Ondernemers zijn niet allemaal hetzelfde. Hoe krijg je verschillende types ondernemers mee in de energietransitie? Lees meer

Oplossing van woningtekort hangt niet op nieuwbouw

“Het gaat niet om het halen van jaarlijks 100 duizend nieuwbouwwoningen, maar om méér woonruimte scheppen voor 100 duizend huishoudens. En daarvoor zijn, nog veel meer andere mogelijkheden. Benut die.” Lees meer

Duurzame bouwlogistiek stimuleren in verdichtende steden

De verdichtingsopgave in steden leidt tot meer bewegingen van bouwverkeer door bebouwd gebied. Deze toename kan zorgen voor overlast. Ook kan dit haaks staan op doelstellingen om uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen. Wat kunnen gemeenten en bouwbedrijven doen om binnenstedelijke bouwlogistiek te verduurzamen? Lees meer

Senioren vertellen over doorstromen op de woningmarkt

Wilma* (68) is na 53 jaar verhuisd: een lastige, maar verstandige beslissing

In de handreiking 'Een nieuw (t)huis' vindt u lessen en inzichten uit de praktijkaanpakken van het experiment ‘Doorstroming stimuleren van senioren op de woningmarkt’. Maar hoe ziet dat doorstromen er in de praktijk uit? Wilma vertelt haar verhaal. Lees meer

Effectief opgavegericht werken met domeinoverstijgend budgetteren

Interview met Angela Riddering en Herrie Geuzendam, adviesbureau PRCS

Voor opgaven en aanpakken die tussen domeinen in vallen kan domeinoverstijgend budgetteren en verantwoorden een oplossing bieden om financiering mogelijk te maken. Sommige overheden experimenteren hiermee. Een gesprek met Angela Riddering en Herrie Geuzendam van adviesbureau PRCS over hun ervaringen met deze manier van werken. Lees meer

Hoe gemeenten woningdelen mogelijk maken

Woningdelen in de praktijk - deel 2

Hoe verruimen gemeenten momenteel hun beleid verruimen om woningdelen (beter) mogelijk te maken? Je leest het in het tweede artikel uit de reeks 'Woningdelen in de praktijk'. Lees meer

Het talent bevindt zich in de regio

Interview met Arjen Adzes, lector Regionale Arbeidsmarkt Hanzehogeschool Groningen

Volgens Arjen Adzes, lector Regionale Arbeidsmarkt, zijn er verschillende redenen waarom de regio meer aandacht verdient. Het talent – de mensen – bevindt zich in de regio. En dat geldt ook voor het verdienvermogen en vermogen om te coördineren. Lees meer

Webinarserie herstructurering 2.0

Fysieke ingrepen als onderdeel van een brede wijkaanpak

Er komen grote fysieke opgaven op kwetsbare wijken af, zoals verduurzaming, aanpassing aan klimaatverandering en het bouwen van extra woningen. Tegelijkertijd spelen hier diverse sociaalmaatschappelijke opgaven, zoals armoede en schulden, schooluitval en werkloosheid. Platform31 pleit ervoor om de aanpak van fysieke en sociale opgaven te combineren in een brede wijkaanpak. In 3 webinars nemen we je mee in het 'hoe'. Lees meer