Naar een effectievere aanpak van signalering en hulp bij schulden

Voor de aanpak van financiële problemen kijken we steeds breder naar de omstandigheden in een huishouden. Zo zetten gemeenten in op preventie om het ontstaan van problematische schulden te voorkomen. Annelies Nass, tot voor kort klantadviseur bij Kredietbank Nederland, vertelt over haar ervaringen met vroegsignalering en haar contact met inwoners. Lees meer

Sluit aan bij het actieprogramma ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’!

We zoeken 10 gemeenten die van elkaar willen leren hoe de energietransitie wordt gebruikt om de leefbaarheid in een kwetsbare wijk te verbeteren. Lees meer

De weg tot inwerkingtreding van de Omgevingswet

Terwijl gemeenten zich voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de ontwikkelingen rond het DSO en juridische ontwikkelingen door. In de leerkring Omgevingswet bespraken de programmamanagers van de G40/G4 onder meer over het proces rondom de inwerkingtreding. Lees meer

Sociale woningbouw versnellen door samenwerking

Tot 2030 moeten er 250.000 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd worden. In dit artikel leest u hoe corporaties, ontwikkelaars en gemeenten de krachten bundelen om dit doel te bereiken. Lees meer

Met de praktijkleerkring Flexwonen Zuid-Holland sneller flexwonen realiseren

Flexwonen zorgt op korte termijn voor woonruimte voor spoedzoekers. Het lijkt een snelle en makkelijke oplossing, maar er komt nog veel bij kijken. In dit artikel delen we de geleerde lessen uit de praktijkleerkring Flexwonen Zuid-Holland. Lees meer

Participatie aardgasvrij: raad Goeree-Overflakkee stelt kaders en stimuleert

Op Goeree-Overflakkee daagt de gemeente haar bewoners uit om zelf een alternatief te kiezen voor verwarmen met aardgas. Bewoners zijn blij met hun invloed maar vragen zich ook af tot hoe ver hun verantwoordelijkheid reikt. Lees meer

Belangrijke rol gemeenten in stevige groene EU-ambities

Gemeenten hebben een flinke kluif aan de regeling van de Europese Green Deal. Voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving heeft Europa gemeenten veel te bieden. Lees meer

Een thuis voor iedereen: kennismaking met koplopers

In het programma Een thuis voor iedereen slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Wat drijft koplopers uit het programma en op welke manier geven zij invulling aan hun koploperschap? Lees meer

Podcast31: Groen loont - gezonde leefomgeving in aandachtswijken

Special GezondIn

Welke kennis is beschikbaar over groen en welke gezondheidsdoelen levert groen op? Deze podcast belicht de meerwaarde van groen voor de gezondheid, en die gezien de klimaatopgave ook zo welkom is. Lees meer

Samenspel tussen gemeente en bewoner: zeven lessen en een oproep voor gemeentesecretarissen

Als je het goed organiseert, is de gemeentesecretaris bijna niet meer nodig in het samenspel tussen gemeente en bewoner. Zeven lessen over onder andere vaardigheden, taal, lokale bestuurscultuur en het opzoeken van grenzen Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Duurzame ontwikkeling’

Energiearmoede of sociale energietransitie? Aan het eind van het jaar kunnen we niet om de actualiteit van energieprijzen heen. Energiearmoede staat op de agenda. In deze trendtalk gaan we in twee ronden op deze opgave in en (onder)zoeken we de agenda voor de komende tijd. Lees meer