Lokaal financieel maatwerk effectiever bij hoge zorgkosten dan compensatieregelingen

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van mensen die moeite hebben om hun zorgkosten te betalen. De eindevaluatie ‘Goed geregeld? laat zien dat gemeenten over het algemeen vinden dat hun lokale regelingen effectiever zijn dan de eerder genoemde compensatieregelingen. Lees meer

Hamit Karakus kondigt vertrek aan

Nu de ambities van Platform31 voor de toekomst in het meerjarenplan verder worden uitgewerkt, breekt voor bestuurder Hamit Karakus de tijd aan om de organisatie los te laten. Hamit blijft zich voor Platform31 inzetten, totdat er een nieuwe bestuurder is gevonden. Lees meer

Groningse wijkschool: ontmoetingsplek en centrale rol in wijkaanpak

Interview met Wally van der Vlugt, directeur Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers

Midden in de Groningse wijk Paddepoel, waar opgaven zich opstapelen, staat de Daltonschool. Als directeur zoekt Wally van der Vlugt aansluiting bij bestaande wijkvernieuwingstrajecten en smeedt ze nieuwe coalities, om de kinderen en gezinnen in de wijk extra ondersteuning te kunnen bieden. Lees meer

De Eendrachtshof in Coevorden: visiegericht bouwen voor het langer thuis wonen

Een hof als woonvorm voor senioren is een trend. Ze zijn er in veel verschillende soorten en maten. In Coevorden maakte het voormalige woonzorgcentrum de Voorde plaats voor de Eendrachtshof. We spreken Tom Bloeming, Senior Assetmanager bij Domesta, over het woon- en zorgconcept, de visie erachter en lessen voor andere initiatiefnemers. Lees meer

Huisvesten van aandachtsgroepen is meer dan huisvesting alleen

De Interbestuurlijke werkgroep 'Versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen’ legt de ambitie neer: Voor iedereen is in 2030 een prettig en betaalbaar (t)huis beschikbaar. In de special ‘Huisvesting voor aandachtsgroepen’ bieden we u een selectie uit onze kennisproducten die nauw aansluiten bij de aanbevelingen van de werkgroep. Lees meer

Financiering voor wooncoöperaties op komst!

Financiering van initiatieven voor wooncoöperaties is een groot probleem waarvoor een oplossing hard nodig is. De verwachting is dat de Financieringsfaciliteit Wooncoöperaties in september opengesteld kan worden voor alle gemeenten, provincies en andere partijen. Er wordt nu hard gewerkt aan een aantal praktische uitwerkingen. Lees meer

“Denk in scenario’s bij de ontwikkeling van een woonzorgvisie”

Veel gemeenten werken op dit moment aan een woonzorgvisie. Hoe kunnen zij daarbinnen inspelen op een onvoorspelbare en onzekere toekomst? Eén van de opties is door te werken met scenario’s. Daarmee draai je het denken om en zet je juist die onzekerheden, en de vraag hoe je op die onzekerheden inspeelt, centraal. Lees meer

Brede coalitie als motor achter gebiedsontwikkeling Feijenoord XL

Dankzij een bijzonder brede coalitie ondergaat Rotterdam Zuid de komende jaren een gigantische transformatie. Jos Melchers (gemeente Rotterdam) en Martijn Luchjenbroers (VolkerWessels) vertellen over de vernieuwende publiek-private samenwerking die deze complexe gebiedsontwikkeling mogelijk maakt. Lees meer

Beter benutten bestaande woningbouw bestrijdt woningnood

Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties, het Rijk, markt- en andere partijen een intensiever gebruik van de bestaande woningvoorraad stimuleren? Platform31 onderzocht hoe de bestaande woningvoorraad effectiever gebruikt kan worden als antwoord op het grote woningtekort. Lees meer

Nieuw: Kennisdossier Bevolkingsdaling: ontwikkeling en trends nu en door de jaren heen

Het nieuwe kennisdossier geeft een gestructureerd beeld van de ontwikkeling en trends door de jaren heen. Ook is er aandacht voor het krimpbeleid van de overheid en vindt u er praktijkvoorbeelden van aanpakken uit de regio’s. Lees meer

Om domeinoverstijgend te kunnen werken moeten we elkaars taal leren spreken

Interview met Yvonne van Mierlo, directeur participatiebedrijf Ergon

Platform31 sprak met Yvonne van Mierlo (participatiebedrijf Ergon) over haar visie op domeinoverstijgend werken in wijken en de lessen die zij heeft geleerd tijdens dit initiatief. Lees meer