Aandacht voor mentale gezondheid en steun bij eenzaamheid in Almelo

Interview met Eugène van Mierlo (gemeente Almelo), Gert Mensink (Thuisteam Twente) en Mariëlle Oosterhuis (TriviumMeulenbeltZorg)

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na de coronacrisis. Dit tiende verhaal van de gemeente Almelo over het geven van extra aandacht aan mentale gezondheid. Lees meer

Geluid bij gebiedsontwikkeling: wat is de impact van de Omgevingswet?

Als de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2023 ingaat, verandert de regelgeving rondom geluid bij gebiedsontwikkelingen. Wat wordt straks anders en hoe kan je anticiperen op deze veranderingen? Lees meer

Wie durft het Wijklab uit te nodigen in 2022?

Platform31 gaat de wijk in! Doet u mee aan een Wijklab om samen met experts een oplossing te vinden voor een vraagstuk uit uw wijk? Lees meer

Aardgasvrij: ook de bakker moet mee

Terugblik PAW-congres 10 maart 2022

Persoonlijk contact en snel concreet maken: twee essentiële onderdelen bij het betrekken van ondernemers bij verduurzaming. Dat gaat niet vanzelf, bleek tijdens het PAW-congres. Lees meer

Woningcorporaties werken aan preventie en gezond gedrag in Zaanstad

Interview met Henrike Klok (Rochdale) en Judith Breemer (Parteon)

Gezond wonen en leven is voor veel bewoners niet vanzelfsprekend. Om gezondheidsachterstanden terug te dringen is een lokale samenhangende aanpak nodig, met een actieve rol van de gemeente. Maar ook woningcorporaties kunnen hieraan bijdragen. We laten zien hoe woningcorporaties, samen met gemeenten en zorg- en welzijnspartijen, werken aan een betere gezondheid en welzijn van huurders. Lees meer

Financiering voor resultaat in gebiedsgerichte aanpak Leeuwarden Oost

Interview met Marloes Schreur

In het programmaplan voor Leeuwarden Oost ligt de focus op een meerjarige aanpak voor de nieuwe generatie. Marloes Schreur, programmamanager stedelijke vernieuwing bij de gemeente Leeuwarden, vertelt over hoe in dit plan specifieke aandacht is gegeven aan nieuwe financieringsvormen die leiden tot een duurzame financieringsstrategie. Lees meer

De 'doorvrager' wint in de binnenstad die bindt

Interview met Dennis Houkes en Iddo Ketel

Alleen samen krijgen we de binnenstad vitaal. Een boodschap die in alle voorgaande interviews met professionals uit Spijkenisse te horen was. Blijkbaar makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe schrijf je een binnenstadsverhaal dat ondernemers, eigenaren én bezoekers aanspreekt? Lees meer

Op weg naar meer standplaatsen voor woonwagens

Lessen uit tien gemeenten

Het landelijke beleidskader (2018) helpt gemeenten stappen te zetten richting een rechtvaardig lokaal woonwagenbeleid. In dit artikel laten we zien hoe gemeenten van beleid naar uitvoering gaan. Dit blijkt in de praktijk allerminst eenvoudig. We analyseren niet alleen wat wél werkt, maar duiden ook waar gemeenten nog tegenaan lopen. Lees meer

Terugkijken: Kansrijke oplossingen voor economisch daklozen

Platform31 organiseerde samen met Wageningen University & Research en de gemeente Amsterdam op donderdag 10 maart 2022 een webinar over kansrijke oplossingsrichtingen voor economisch daklozen. Lees meer

Samen naar een duurzame en leefbare wijk

Lessen van drie jaar experimenteren in kwetsbare wijken

Drie jaar lang onderzochten Platform31, Nyenrode Business Universiteit en achttien gemeenten of de energietransitie in kwetsbare wijken kan dienen als hefboom om de leefbaarheid te verbeteren. "Er is heel veel geleerd en bereikt", aldus Anke van Hal, coauteur van de afrondende analyse van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Lees meer

Responsief werken over bestuursperiodes heen: Heusden doet het sinds 1997

In de gemeente Heusden zijn ambtenaren al meer dan 20 jaar ‘MogelijkMakers’ en sijpelt dit gedachtegoed door in alle lagen van de gemeente. Als inwoners initiatief tonen, zetten MogelijkMakers hun schouders eronder, is de gedachte. Een manier van werken die we nu ‘responsief’ noemen en die steeds meer aandacht krijgt. Lees meer