Vijf adviezen uit de inspiratiesessie 'Woonvariaties voor een vergrijzende samenleving'

Platform31 organiseerde op 30 september in het kader van Project Together! de inspiratiesessie ‘Woonvariaties voor een vergrijzende samenleving’. De sprekers geven vijf adviezen mee voor het versnellen van de gewenste en benodigde woonvariaties voor senioren. Lees meer

Hoe sluit je systemen en processen bij vroegsignalering op elkaar aan?

Terugblik tweede themasessie

Platform31 en NVVK organiseren drie online themabijeenkomsten om woningcorporaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het op een goede en effectieve manier toepassen van de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de tweede themabijeenkomst stond het aansluiten van systemen en processen centraal. Lees meer

"We waaien niet met alle winden mee"

In gesprek met Pieter Bregman, directeur-bestuurder van Nijestee in Groningen

De Platform31-interviewreeks over de veranderde rol van de woningcorporatie gaat verder met een gesprek met Pieter Bregman, directeur-bestuurder van Nijestee. Hoe gaat Nijestee om met de verschuivingen in corporatieland, zoals bijvoorbeeld de verminderde heffing op sociale huur? En hoe ziet Nijestee de bredere rol in wijken in de de nabije toekomst? Lees meer

Terugblik: Talkshow ‘Samen aan de slag met collaboratieve woonvormen’

In het kader van ‘Project Together!’ stond 16 september de talkshow ‘Samen aan de slag met collaboratieve woonvormen’ op het programma. Een gemêleerd gezelschap sprak over de obstakels én oplossingen voor collaboratief wonen: wat is er nodig om de pioniersstatus van cohousing te ontstijgen en welke partijen kunnen wat doen? Lees meer

Welke actie van de gemeenteraad nu nodig is voor de warmtetransitie, terwijl dat iedereen meer werk oplevert

Elke gemeente moet eind dit jaar de eerste transitievisie warmte vaststellen, de basis voor de overstap naar aardgasvrije wijken. ’De vaart erin houden in deze complexe opgave’ is daarbij het credo van veel colleges en ambtenaren. Keuzes raken álle bewoners in de gemeente direct. Daar hoort de volksvertegenwoordiging bij te zijn. Aan de bak, is ons pleidooi. Maak de transitievisie warmte politiek. Lees meer

Energiesprong Alliantie maakt in Amsterdam Zuidoost stappen met verduurzaming van gespikkeld bezit in VvE’s

Veel Verenigingen van Eigenaren willen wel verduurzamen, maar weten niet hoe. In dit artikel spreken we Theo Brinksma en Peter van der Laan, adviseurs van stichting Energiesprong Alliantie, over het verduurzamen van ‘gespikkeld’ woningbezit. Lees meer

Groene kunst als identiteitsdrager van stedelijke transformatie

Interview met Jeroen Everaert, verhalenjager en creatief directeur Mothership

Het 11.000 m2 grote kunstwerk Hoorn des Overvloeds in de Markthal Rotterdam is gerust spraakmakend te noemen. Sinds de opening in 2014 vergapen trossen toeristen zich aan de sterk uitvergrote vruchten, groenten, granen, vissen, bloemen en insecten van Arno Coenen en Iris Roskam op het plafond. Jeroen Everaert (Mothership) vertelt over het succes van deze bijzondere vorm van ‘vergroening’ en kunstconcepten in de ruimte. Lees meer

Twee vliegen in één klap met Op Stap: Duurzame banen in de zorg voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt

Interview met Marcel van der Meulen, directeur Zorg en Behandeling bij Zorggroep Drenthe

Het personeelstekort in de zorgsector vraagt - zeker van krimpregio's - om creatieve oplossingen om toch aan gekwalificeerd personeel te komen. Marcel van der Meulen bedacht Op Stap: een traject waarin zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding volgen en meelopen met ervaren zorgmedewerkers, om uiteindelijk aan de slag te gaan bij een zorgorganisatie. Lees meer

Hoe de gemeente Utrecht data over corona verzamelt, duidt en vertaalt naar beleid

Met tien denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit eerste verhaal van Utrecht gaat over de inzet op het monitoren van de gezondheidsproblematiek om tijdig zicht te krijgen op kwetsbare inwoners, risicosituaties en mogelijke oplossingen. Lees meer

Leergang slagvaardige wijkaanpak: van oriënteren naar uitvoeren

Om gemeenten te helpen uit de startblokken te komen met een slagvaardige wijkaanpak, biedt WijkWijzer komend najaar een leergang aan. Deze leergang is onderdeel van het Leernetwerk Leefbaarheid en Veiligheid. We richten ons in het programma op één van de belangrijkste vragen onder gemeenten: hoe organiseer je een wijkaanpak met slag- en interventiekracht op lange termijn? Lees meer

Dag van de Stad gaat terug naar de toekomst

Op maandag 1 november 2021 vindt de vijfde Dag van de Stad plaats. Dit jaar gaan we ‘Terug naar de toekomst’ in en om Heerlen. We leren niet alleen van elkaar, maar putten ook inspiratie uit het verleden - hoe kan de geschiedenis van een stad een inspiratiebron zijn voor haar toekomst? Lees meer