Inzicht in de ruimtelijke dynamiek in wonen en werken

Het zijn onzekere tijden waarin het ruimtelijk domein flink in beweging is. Voor beleidsmakers is het essentieel om de ruimtelijke uitdagingen met kennis van zaken aan te gaan. De VerDuS SURF-synthesestudie ‘Ruimtelijke dynamiek in wonen en werken’ richt zich op de ruimtelijke continuïteit en verandering in wonen en werken. Lees meer

De invoering van de Omgevingswet: wat betekent dat voor de stedelijke transformatie?

Verslag G40 / G4 – leerkring Omgevingswet, 4 februari

Tijdens de G40/G4-leerkring Omgevingswet op 4 februari werd op het raakvlak Omgevingswet-gebiedsontwikkeling ingegaan, door de Aanvullingswet Grondeigendom onder de loep te nemen. Lees meer

Een toekomst waar je zin in hebt

Interview met landschapsarchitect Peter Veenstra

Een veelbelovend vergezicht voor Flevoland, ‘Sponsland Groningen’ en een klimaatplan op spectaculaire schaal in Madrid. Daarover vertelt landschapsarchitect Peter Veenstra tijdens de NOVI-conferentie. Hij licht alvast een tipje van de sluier op. Lees meer

Slimme mobiliteit voor beleid bij brede maatschappelijke opgaven

Op 25 maart delen onderzoekers en praktijkpartners hun bevindingen uit vijf jaar onderzoek naar stedelijke vraagstukken op het Kennisfestival. Een van de thema’s: ‘Slimme mobiliteit’. De inzichten uit diverse mobiliteitsstudies kunnen helpen bij beleid voor uiteenlopende maatschappelijke opgaven. Lees meer

Werken aan een woonzorgvisie: kijkje in de keuken van Meierijstad

De wereld van wonen en zorg is complex. En hoe meer zicht je er op krijgt, hoe meer vragen opduiken. In het kennis- en leertraject Woonzorgvisie gaat Platform31 hierover met gemeenten in gesprek en ondersteunt hen in het traject om te komen tot een woonzorgvisie. Gemeente Meierijstad is een van de deelnemers. Lees meer

Groningse wijkaanpak: sociaal, fysiek en duurzaam

Platform31 spreekt met wethouder Roeland van der Schaaf over succesfactoren van ‘Wijkvernieuwing 3.0’: de Groningse domeinoverstijgende aanpak in meerdere kwetsbare wijken. Lees meer

De opmerkelijke terugkeer van ruimtelijk beleid

In dit artikel kijken we terug op het verkiezingsdebat Ruimte en Wonen en kijken we alvast vooruit welke grote beleidswijzigingen een serieuze kans maken om te worden besproken bij de kabinetsformatie. Lees meer

City Deal verbindt 80 partners om ondernemen met impact te bevorderen

Het moet makkelijker worden voor ondernemers om zich in te zetten voor sociale of ecologische doelen zoals een inclusieve arbeidsmarkt, afvalvermindering of armoedebestrijding. Dat is het streven van de City Deal Impact Ondernemen. Lees meer

De woorden van Woonstad Rotterdam

Communicatie met kwetsbare huurders tijdens het renovatietraject

In Rotterdam heeft ongeveer 21 procent van de inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden – dit is bijna twee keer het landelijk gemiddelde. Woonstad Rotterdam loopt hier dagelijks tegenaan. Hoe zorgen zij ervoor dat zij hun huurders bereiken en betrekken? Lees meer

De energietransitie en het omgevingsbeleid hebben elkaar nodig

Verslag G40 / G4 – leerkring Omgevingswet, 23 februari

“Wat hebben Regionale Energie Strategie (RES) en de Omgevingswet met elkaar te maken?” Met die vraag gingen ambtenaren van de G40 themagroepen Duurzaamheid & Omgevingswet eind februari aan de slag. Lees meer

Welkom in de Buurt: motor voor innovatie

Hoe kun je op een innovatieve manier beschermd wonen afbouwen en mensen écht welkom laten voelen in de buurt? Deze vraag hield alle Groninger gemeenten bezig en heeft geleid tot het (inmiddels afgeronde) programma Welkom in de Buurt, dat Buro Bries in opdracht van deze gemeenten heeft uitgevoerd. Lees meer