Sleutelfiguren en specialisten zorgen in Amersfoort voor toegankelijke informatie over coronamaatregelen

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit derde verhaal van Amersfoort gaat over het investeren in toegankelijke informatie. Lees meer

Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Met de nieuwe Omgevingswet in aantocht wordt privaat georganiseerde participatie belangrijker dan ooit. Tijdens een online themasessie op 16 september verkenden we de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Lees meer

Hoe krijg je de businesscase voor flexwoningen rond?

Het tweede webinar uit de praktijkreeks Flexwonen richtte zich op de financiële kant. Wat zijn de risico’s en hoe kun je die beheersen? Op 8 oktober 2021 keken woonprofessionals uit het hele land mee naar de praktijkervaringen van de corporaties Woonbedrijf Eindhoven en Vechtdal Wonen uit Ommen. Lees meer

Zicht op kwetsbare wijken in Enschede door domeinoverstijgende SIA/DIA-methode: nu doorpakken naar de praktijk

Toen de budgetten voor de Enschedese intensieve wijkaanpak opdroogden, ging de gemeente samen met corporaties en andere partners op zoek naar integrale gebiedsplannen. Dit artikel gaat in op de twee beleidsinstrumenten die zijn ontwikkeld op stedelijk en op wijkniveau. Lees meer

Regulering middenhuur: scenario’s verkend, botsproeven in aantocht

De vraag om naar regulerende maatregelen voor de middenhuur te kijken, klinkt steeds luider. Uit de studies van Stec Groep en Brink blijkt dat huurprijsregulering een complexe en onzekere afruil met zich meebrengt tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen. Lees meer

Hoe pas je een stress-sensitieve aanpak toe bij vroegsignalering?

Terugblik derde themasessie

Platform31 en NVVK organiseren drie online themabijeenkomsten om woningcorporaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het op een goede en effectieve manier toepassen van de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de derde themabijeenkomst stond cliëntbenadering en het toepassen van een stress-sensitieve aanpak centraal. Lees meer

Vergroenen met Big ‘Green’ Data?

Interview Fons van Kuik, Cobra Groeninzicht

Wie werk wil maken van een gezonde en klimaatbestendige stad, kan niet om de vraag heen: wat levert een groene leefomgeving nu eigenlijk op? Fons van Kuik (Cobra Groeninzicht) helpt die vraag beantwoorden. Lees meer

FriendsOnline helpt jongeren in Haarlemmermeer met sociaal contact in coronatijd

Met tien denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit tweede verhaal van welzijnsorganisatie MeerWaarde in Haarlemmermeer gaat over rekening houden met de mentale gezondheid van mensen. Lees meer

Woonzorgvisie: hoe zien corporaties hun rol en bijdrage? Drie tips!

Om te kunnen anticiperen op de benodigde zorg en ondersteuning aan huis, stelt een toenemend aantal gemeenten momenteel een woonzorgvisie op. Ook woningcorporaties denken hier actief bij mee. Hoe zien zij hun rol en welke bijdrage kunnen zij leveren? Deze vragen legden we voor aan woningcorporaties die partner zijn van Platform31. Lees meer

Vitale senioren ontwikkelen zelf minidorp aan waterfront Merwede

In een Dordtse stadsbouwgroep nemen vitale senioren het heft in eigen hand. In 2020 is hun ‘Minidorp in de stad’ opgeleverd. Elf ruimte appartementen met uitzicht op de druk bevaren Merwede en gedeelde voorzieningen. Initiatiefnemers Anke Kaulingfreks en Rob van der Kuil en architect Endry van Velzen delen hun drijfveren en ervaringen. Lees meer

Luisterartikel: Opgaven combineren bij binnenstedelijke woningbouw

Hoe kun je opgaven combineren bij binnenstedelijke woningbouw? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden biedt dit luisterartikel een aantal aanbevelingen, inspiratie en handvatten. Lees meer