"IBA versterkt het wij-gevoel"

Interview met Dirk Sijmons

In aanloop naar het symposium kijkt adviseur en lid van het kwaliteitsteam Dirk Sijmons terug op tien jaar IBA Parkstad. "Door IBA is het zelfbewustzijn toegenomen, en zijn de kwaliteiten van de regio in het spotlicht gezet." Lees meer

B-label woningen gasloos: kan dat?

Kunnen woningen met een B-label gasloos worden gemaakt? Het korte antwoord: ja. Zo bleek tijdens de eerste webinar van de Inspiratietour. Lees meer

"Door IBA konden we nieuwe dingen uitproberen"

Interview met expomanager René Seijben

Parkstad-expomanager René Seijben over de IBA-filosofie: 'Het vergt financiële middelen en bestuurlijke lef.' Lees meer

Ruimte voor woonvarianten senioren

Zoeken naar plekken in beleid en ontwikkeling

In dit artikel leest u een duiding van de manier hoe gemeenten werken om initiatieven voor woonvormen voor senioren verder te ondersteunen. Lees meer

Woningcorporatie Domijn draagt bij aan gezond wonen én leven

Interview met Renate Finkers en John Lammers, woningcorporatie Domijn

Gezond wonen en leven is voor veel bewoners niet vanzelfsprekend. Om gezondheidsachterstanden terug te dringen is een lokale samenhangende aanpak nodig, met een actieve rol van de gemeente. Maar ook woningcorporaties kunnen hieraan bijdragen. We laten zien hoe woningcorporaties, samen met gemeenten en zorg- en welzijnspartijen, werken aan een betere gezondheid en welzijn van huurders. Lees meer

Woningprogrammering in Rivierenland: een adaptieve oogst

In de regio Rivierenland is de vraag naar woningen onderschat en het aanbod juist overschat. Hoe kan in de woningprogrammering beter worden omgegaan met onzekerheden in de toekomst? Hoe programmeer je effectiever en adaptiever, met behoud van kwaliteit? In een regionale leerkring bogen de gemeenten in Rivierenland zich samen met de provincie Gelderland over precies deze vraag. Lees meer

Samen lerend onderweg naar nieuwe woonwagenstandplaatsen in Oss

In 2014 tikte het College voor de Rechten van de Mens de gemeente Oss op de vingers: het uitsterfbeleid tast de kern van de woonwagencultuur aan en is daarmee discriminerend. Eind juni 2022 werd de eerste van de acht nieuwe duurzame woonwagens (terug)geplaatst op een oude woonwagenlocatie aan de Brasem. Wat moest er gebeuren om van afbouw- naar opbouwbeleid te komen? En hoe realiseer je vervolgens daadwerkelijk nieuwe standplaatsen? Lees meer

Goed groen verschilt per gebiedsontwikkeling

Groen kan een positieve bijdrage leveren aan waterberging, hittestress, gezondheid, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. Maar welk groen is goed, wanneer is het goed genoeg en hoe hou je ook na oplevering de ambities overeind? En hoe krijg je dat voor elkaar bij verdichting van steden? Lees meer

Van integrale omgevingsvisie naar samenhang in uitvoering: inspiratie uit Bronckhorst

Je kunt nog zo’n mooi proces doorlopen om een integrale omgevingsvisie te maken; echt spannend wordt het pas als er een concreet vraagstuk op tafel ligt, dat aan alle belangen raakt. Bronckhorst gaat de uitdaging aan. De nieuwe omgevingsvisie – “Bronckhorst twee keer zo mooi in 2035” – wordt nu uitgewerkt in Omgevingsprogramma’s. Met ambities op het vlak van werkgelegenheid en woningbouw, bereikbaarheid van voorzieningen en gezonde leefomgeving. Inspiratie uit de Achterhoek. Lees meer

Hoe betrek je bewoners bij de woonzorgvisie?

Burgerparticipatie kan ervoor zorgen dat de woonzorgvisie beter aansluit bij de bewoners. Hoe kunnen gemeenten gebruikmaken van de expertise van hun bewoners? Hoe betrek je hen bij het opstellen van de visie? Daarover gingen we in gesprek met Mark Verhijde en Nanneke van der Heijden. Lees meer

Podcast31: Grond, locaties en vastgoed voor woonvarianten senioren

Podcastreeks Toekomstbestendig wonen met zorg

In de vierde aflevering van de podcastreeks 'Toekomstbestendig wonen met zorg' gaan we het hebben over grond en lokaal beleid om nieuwe woonvormen mogelijk te maken. Lees meer