Flextour: Verplaatsbare flexwoningen bekijken in de praktijk

Terugblik op het werkbezoek aan flexwoningen in Den Bosch en de woningfabriek in Oirschot

Het staat hoog op de woningbouwagenda van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en veel nieuwe colleges: elk jaar moeten er 15.000 flexwoningen worden geplaatst. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Lees meer

Doe mee aan hét strategennetwerk van en voor woningcorporaties: Wikken & Wegen in de Wijk

Tijdens de bijeenkomsten van ‘Wikken & Wegen in de Wijk’ bespreken we afwegingen die je als corporatiestrateeg moet organiseren in de wijk, we onderzoeken afwegingsinstrumenten en bouwen indien gewenst aan nieuwe hulpmiddelen. Na de zomer start een volgende editie van het netwerk voor woningcorporatiepartners van Platform31. Doet u mee? Lees meer

Dag van de Stad - De stad van iedereen

Oproep en update programma

De Spoorzone in Tilburg vormt op 29 september de thuisbasis voor het grootste multidisciplinaire congres over de ontwikkeling van steden en stedelijke regio’s: de Dag van de Stad. Inschrijven kan vanaf 15 juni. Tot die tijd geven we je graag een eerste inkijkje in het programma. En roepen we je op om een bijdrage te leveren! Lees meer

Gemeenten kunnen voortvarender te werk gaan met betaalbare woningen in het middensegment

Gemeenten benutten nog lang niet alle mogelijkheden om het woningtekort tegen te gaan. Dat blijkt uit een verkenning van Platform31. “Het lijkt erop dat de kennis over wat gemeenten allemaal kunnen doen om extra woonruimte in het middensegment te creëren, niet bij alle gemeenten bekend is”, vertelt Victor Everhardt. Lees meer

Instructiefilm: ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’

Zeven bouwstenen voor een vliegende start

Deze instructiefilm, gebaseerd op de eerder verschenen handreiking ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’ bespreekt zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent. Lees meer

Korte voedselketens voor een duurzame samenleving

Interview met Janneke Bruil (gemeente Wageningen) en Nancy Meijers (ministerie van LNV)

Wat is een korte voedselketen, hoe kan die duurzaam en gezond zijn en hoe kunnen gemeenten daar invloed op uitoefenen? Daarover gaat dit derde interview in de reeks over de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving. Lees meer

Samen slim schaarse ruimte benutten

Keynote Jeanet van Antwerpen op jaarcongres Stedelijke Transformatie

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven rond wonen, klimaat, natuur en landbouw. Om deze opgaven het hoofd te bieden, moet Nederland de komende jaren ruimtelijk flink op de schop. Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie vertelt Jeanet van Antwerpen over het Rli-advies ‘Geef richting, maak ruimte’. Lees meer

De samenhang der instrumenten: wie dirigeert het omgevingsorkest?

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet

Wie dirigeert het ‘Omgevingsorkest’, zorgt voor samenhangende tonen en een beleidscyclus die soepel draait? In de G40/G4-leerkring Omgevingswet stond die vraag centraal. De antwoorden kwamen van het programma Aan de slag, de VNG, de VPNG en de gemeenten Haarlem, Rotterdam, Amersfoort en Deventer. Lees meer

‘Crash course’ in het verduurzamen van kwetsbare wijken

Platform31, Nyenrode Business Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut helpen gemeenten en hun partners de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid. Lees meer

Stedelijke verdichting met wonen en werken in Little C in Rotterdam

Terugblik Yurps-excursie

Little C is een hypermoderne wijk in Rotterdam, met op minder dan een hectare 330 koop- en huurwoningen, daktuinen, ontmoetingspleinen, kantoren, werkplekken, horeca, ateliers en kleinschalige winkels. Tijdens de Yurps-excursie nam een groep jonge professionals een kijkje in dit unieke stukje stad. Lees meer

Lagere brede welvaart in meeste krimpgebieden

Interview met econoom en onderzoeker Mark Thissen, PBL

Platform31 ging in gesprek met Mark Thissen, één van de hoofdauteurs van de PBL-studie 'Brede welvaart in Nederlandse gemeenten: Het belang van regionale samenhang', over de conclusies van het onderzoek die voor krimpregio’s interessant zijn. Lees meer