Wat is er nodig voor toekomstbestendige samenwerking bij woningbouw?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 2

Goede samenwerking tussen markt en overheid is belangrijk om woningbouw te versnellen. Toch loopt de samenwerking tussen projectontwikkelaars en gemeenten soms stroef waardoor woningbouwprojecten vertraging kunnen oplopen. In een aantal versnellingskamers markt-overheid leggen projectontwikkelaars en gemeenten een aantal vragen over een concreet woningbouwproject voor aan onafhankelijke experts van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In 2021 vond de eerste ronde versnellingskamers plaats. In drie podcasts delen experts die bij de versnellingskamers betrokken waren samen met andere belanghebbenden, hun ervaringen, adviezen en tips.

Aflevering 2: Samenwerking

Bij woningbouwprojecten spelen lange samenwerkingsprocessen tussen markt en overheid. Hoe zorg je dat die samenwerking goed verloopt? Hoe creëer je een gedeelde ambitie en hoe doe je recht aan ieders belangen? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) met:

  • Leontine de Koning (Lid Expertteam Woningbouw RVO)
  • Desirée Uitzetter (voorzitter NEPROM en directeur gebiedsontwikkeling bij BPD)

Eerst de mens, dan de inhoud. Dat benadrukken De Koning en Uitzetter in de podcast. Ze roepen op om te investeren in samenwerking. Elkaar leren kennen en begrijpen vraagt inspanning en tijd, maar is essentieel bij het versnellen van woningbouw. Zorg voor duidelijke kaders, ga in gesprek over gedeelde én tegengestelde belangen en leg de rollen, taken en verantwoordelijkheden vast. In de podcast geven De Koning en Uitzetter voorbeelden en tips voor overheden én marktpartijen.

Bekijk de podcast Versnellingskamers markt-overheid

Aflevering 2: Samenwerking

Liever alleen luisteren?

Nieuwe ronde versnellingskamers

In de eerste twee weken van november 2022 organiseert RVO in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) en WoningbouwersNL een nieuwe ronde versnellingskamers markt-overheid. Tijdens de versnellingskamers krijgen projectontwikkelaars en gemeenten de kans een aantal vragen over een concreet woningbouwproject voor te leggen aan onafhankelijke experts van het Expertteam Woningbouw. Na deze korte vragensessie kunt u zelf aan de slag met de adviezen.

Afleveringen podcast Versnellingskamers markt-overheid

Hoe kun je woningbouw versnellen binnen wettelijke kaders? Deze vraag staat centraal in de eerste aflevering van de podcast Versnellingskamers markt-overheid.
Aan het woord komen Jeroen Hatenboer (Lid Expertteam Woningbouw bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en Isabelle van de Geer (plaatsvervangend directeur directie Woningbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

De derde aflevering staat in het teken van capaciteit. Aan het woord komen Frits Dinkla (Lid Expertteam Woningbouw RVO) en Hans ter Steege (CEO van de Ter Steege Groep).

  • Deze podcast verschijnt op 29 september.