Tijdelijke huurcontracten: maak de juiste afweging!

Sinds 1 juli 2016 zijn nieuwe vormen van tijdelijke woningverhuur mogelijk. Hiermee hebben verhuurders meer middelen in handen waarmee ze kunnen anticiperen op een flexibele woonvraag. Bovendien moet het huurstelsel met de wetswijzigingen overzichtelijker en begrijpelijker zijn voor zowel huurder als verhuurder.

Om corporaties die met de nieuwe maatregelen aan de slag willen, op weg te helpen, zette Platform31 een leerkring op. Tijdens de leerkring verkenden een aantal corporaties gezamenlijk of en hoe tijdelijke contracten antwoorden geven op de (urgente) woonbehoeften van verschillende doelgroepen. Leiden de tijdelijke huurcontracten daadwerkelijk tot betere doorstroming, ruimere beschikbaarheid van woningen en minder scheefwonen? Wanneer en hoe zijn de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur het beste inzetbaar?

Maak een probleemanalyse

Aandachtspunt bij werken met tijdelijke huurcontracten is het op voorhand maken van een goede probleemanalyse. Welk probleem (of kans) moet tijdelijke verhuur oplossen? Welke effecten worden verondersteld en is een tijdelijk contract inderdaad het juiste middel. En zo ja, welk contract? Alle tijdelijke contracten dienen verschillende doelen en hebben eigen kaders en randvoorwaarden. Het is goed om hiervan kennis te hebben en op basis daarvan de juiste afweging te maken. Belangrijk is ook uw betrokken collega’s goed mee te nemen in alle mogelijkheden en bijbehorende aandachtspunten: vanaf visie en strategie tot uitvoering en beheer.

Gebruik het afwegingskader

Om risico’s te mijden en de kansen van tijdelijke contracten optimaal te benutten, maakte Platform31 een beleidsmatig afwegingskader voor woningcorporaties (pdf, printversie). Het afwegingskader biedt een overzicht van alle mogelijkheden voor tijdelijke woningverhuur die sinds 1 juli 2016 mogelijk zijn en geeft aan wat relevante beleidsafwegingen zijn bij de verschillende type contracten. Ook staan achter elk contract de juridische kaders en randvoorwaarden.

Bezoek de conferentie

De leerkring leverde nog meer interessante inzichten op voor corporaties die met tijdelijke huurcontracten willen werken. Binnenkort publiceert Platform31 een notitie met alle relevante conclusies en aandachtspunten. Deze bevindingen komen ook uitgebreid aan bod op 30 maart tijdens de conferentie Doe de flex! over flexibele woonvormen in Nederland. Op het programma staan ook de nieuwe mogelijkheden voor tijdelijke woningverhuur en eerste lessen vanuit de praktijk aan bod.