Terugkijken webinar: experimenteren met regelluwe bijstand en gezondheidsverschillen verkleinen

Werk, inkomen en in brede zin bestaanszekerheid zijn belangrijke aangrijpingspunten voor de aanpak van gezondheidsverschillen. In dit webinar delen Platform31 en Pharos nieuwe inzichten op basis van hun onderzoek naar experimenten basisbanen en regelluwe bijstand. De gemeente Amsterdam vertelt over haar ervaringen met regelluwe bijstand en de potentie die er ligt op het gebied van parttime werken.

Bekijk ook

Handvatten voor experimenten rond regelluwe bijstand en basisbanen
Wat kunnen gemeenten leren van de pilots en experimenten regelluwe bijstand en basisbanen? Om die vraag te beantwoorden spraken we vijf gemeenten. We verzamelden tips en vertaalden die naar handvatten voor gemeenten die zelf aan de slag willen met experimenten regelluwe bijstand en basisbanen.

Bekijk de handreiking of lees het volledige onderzoekrapport