Terugkijken: Vanuit het perspectief van bewoners werken aan een gebiedsagenda

Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB organiseren samen met het ministerie van BZK drie online bijeenkomsten om beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners te helpen die aan de gang willen met methoden om de kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. Daarbij besteden we ook aandacht aan hoe de leefwereld van bewoners en systeemwereld van beleidsmakers kunnen worden samengebracht in een gezamenlijke ambitie voor de buurt. Dit project is onderdeel van een leernetwerk dat binnen het Interbestuurlijk Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt opgezet voor gemeenten, lokale professionals en bewoners.

Tijdens de bijeenkomst van 1 december stond het binnenperspectief — de beleving van bewoners — centraal:

  • Hoe ervaren zij hun leefomgeving? De ‘officiële statistieken’ zeggen dat hun buurt een achterstandsbuurt is, maar welke bedreigingen én kansen zien zij in hun buurt?
  • En hoe kunnen deze belevingen worden gebruikt voor het opstellen van een gebiedsagenda?
  • We tonen een aantal aansprekende voorbeelden van bottom-up instrumenten en de toepassing daarvan in de praktijk.
  • Wat kan je hiervan leren? Wat zijn de voordelen en de beperkingen? En wat zijn de ervaringen van de deelnemers met dit soort instrumenten?

Terugkijken?

Download de slides

Andere bijeenkomsten uit de reeks 'Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s'

  • 12-11-2020: Aan de slag met datagedreven instrumenten voor het maken van een gebiedsanalyse
    terugkijken
  • 21-01-2021: Tellen en vertellen; samen aan de slag
    terugkijken