Terugkijken: Tellen en vertellen; samen aan de slag

Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB organiseerden samen met het ministerie van BZK drie online bijeenkomsten om beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners te helpen die aan de gang willen met methoden om de kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. Daarbij besteedden zij ook aandacht aan hoe de leefwereld van bewoners en systeemwereld van beleidsmakers kunnen worden samengebracht in een gezamenlijke ambitie voor de buurt. Dit project is onderdeel van een leernetwerk dat binnen het Interbestuurlijk Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt opgezet voor gemeenten, lokale professionals en bewoners.

Tijdens de bijeenkomst van 21 januari stond ‘tellen en vertellen’ centraal – hoe combineer je cijfers en verhalen om te komen tot een gedragen buurtagenda?

 • Korte terugblik op de vorige twee bijeenkomsten: hoe haal je cijfers op en hoe kijk je naar beleving van bewoners?
 • Hoe combineer je deze elementen met elkaar?
 • Welke praktijkvoorbeelden zijn er waarin cijfers en verhalen worden verbonden?
 • Welke bouwstenen kun je gebruiken voor het maken van een buurtagenda?
  Hoe kun je deze bouwstenen bijvoorbeeld invullen?
 • Twee projectleiders wijkagenda van de gemeente Den Haag (Wouter de Hoog en Hakim Ahbarouch) delen hun ervaringen in de wijken Loosduinen en de Bomen- en Bloemenbuurt.

Terugkijken?

Andere bijeenkomsten uit de reeks 'Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s'

 • 12-11-2020: Aan de slag met datagedreven instrumenten voor het maken van een gebiedsanalyse
  terugkijken
 • 01-12-2020: Vanuit het perspectief van bewoners werken aan een gebiedsagenda
  terugkijken