Terugkijken: Aan de slag met datagedreven instrumenten voor het maken van een gebiedsanalyse

Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB organiseren samen met het ministerie van BZK drie online bijeenkomsten om beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners te helpen die aan de gang willen met methoden om de kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. Daarbij besteden we ook aandacht aan hoe de leefwereld van bewoners en systeemwereld van beleidsmakers kunnen worden samengebracht in een gezamenlijke ambitie voor de buurt. Dit project is onderdeel van een leernetwerk dat binnen het Interbestuurlijk Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt opgezet voor gemeenten, lokale professionals en bewoners.

Tijdens de bijeenkomst van 12 november stond het buitenperspectief centraal:

 • Hoe kijk je aan de hand van statistieken naar een gebied?
 • We toonden een aantal aansprekende voorbeelden van top-downinstrumenten.
 • Wat leveren deze gebiedsanalyses op?
 • Hoe moeten we de cijfers interpreteren? Wat kan je hiervan leren?
 • Wat zijn voordelen en beperkingen van een top-downanalyse?
 • Wat zijn de ervaringen van de deelnemers met dit soort instrumenten?

Terugkijken?

Andere bijeenkomsten uit de reeks 'Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s'

 • 01-12-2020: Vanuit het perspectief van bewoners werken aan een gebiedsagenda
  terugkijken
 • 21-01-2021: Tellen en vertellen; samen aan de slag
  terugkijken