Terugblikken in verwondering

Opinies over de toekomst van het sociaal wonen

Door Jan van der Schaar

25 jaar na de brutering is een mooi moment om terug te kijken. De vraag die Platform31 mij stelde is: hoe kijk ik met de kennis van nu naar de keuzes die destijds zijn gemaakt? Bij het beantwoorden van die vraag neem ik de herijking van het beleidssysteem met Heerma’s Nota Volkshuisvesting (VHV’90) in beschouwing, zonder welke de brutering er nooit was gekomen. Herallocatie van verantwoordelijkheden dus: afbraak van het tot in detail sturende rijksbeleid; de daarbij behorende financiële ontvlechting van Rijk en ‘de sector’; meer marktwerking met behoud van de sociale component; de verzelfstandiging van woningcorporaties. Het geheel ging gepaard met forse bezuinigingen op het rijksbudget.

Lees verder (pdf)

De opinie van Jan van der Schaar is gepubliceerd in de essaybundel ‘De sociale huur onder vuur’ waarin acht professionals zich uitspreken over de toekomst van het sociaal wonen. Op woensdag 28 oktober organiseren we, onder leiding van Arthur Frieser, een online debat over de uitkomsten uit het onderzoek ‘Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!’ en de essaybundel. Doet u mee?