Stadsvernieuwingslessen vinden gretig aftrek op Dag van het Klimaatakkoord

Klimaatminister Rob Jetten, vertrekkend voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Ed Nijpels en kersvers voorzitter van het Platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie over het klimaatbeleid Kees Vendrik; de boodschap van het essay ‘Kosten? Waarde!’ vindt zijn weg naar de tafels waar besluiten worden genomen. Daar zorgt mede-auteur Donald van den Akker wel voor.

JettenEssay
Van den Akker en minister Jetten

Op 3 november was in de Jaarbeurs de Dag van het Klimaatakkoord waar veel aandacht was voor het vertrek van Ed Nijpels als voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord. Er is daarnaast een nieuwe ‘klimaatvoorzitter’, van het Platform voor maatschappelijke dialoog en reflectie over het klimaatbeleid Kees Vendrik die vooral het land in zal gaan om bewoners en partijen op een open manier actief te betrekken bij het klimaatbeleid.

Donald van den Akker van Platform31 schreef met Huub Glas en Louis Hiddes van To Realize Concepts (2RC) het essay ‘Kosten? Waarde! De energietransitie als stedelijke vernieuwing’ op basis van interviews met betrokkenen toen en nu. Tijdens de Dag van het Klimaatakkoord heeft Van den Akker de publicatie onder de aandacht gebracht van onder andere Ed Nijpels, Kees Vendrik en Klimaatminister Rob Jetten. Zij reageerden positief en beloofden het snel te gaan lezen.

Van den Akker merkte dat er behoefte is aan een praktische visie, zoals die van het essay, waarin de stadsvernieuwing-ervaring uit de jaren zeventig en tachtig vertaald wordt naar 18 praktische lessen voor deze tijd: “De gretigheid waarmee men reageerde op het essay is mooi.” De reacties van mensen die het al hadden gelezen waren ook zeer positief. Van den Akker vertelt niet zonder trots dat het essay volgens Benny Scholte Lubberink van de gemeente Enschede het “meest waardevolle document” is wat hij in lange tijd heeft gelezen en dat hij niet kan wachten tot het in praktijk wordt gebracht.

Donald van den Akker overhandigt het essay aan Ed Nijpels (l) en Kees Vendrik (r).
Donald van den Akker overhandigt het essay aan Ed Nijpels (l) en Kees Vendrik (r).