Sociale stijgers op Zuid

Een wijk verbetert als sociale stijgers er (bewust en graag) komen of blijven wonen. Platform31 zocht naar nieuwe en inspirerende manieren sociale stijgers vast te houden of aan te trekken in de aandachtswijken van Rotterdam-Zuid.

Een wijk verbetert als sociale stijgers er (bewust en graag) komen of blijven wonen. Dat is een belangrijke doelstelling in elke aandachtswijk. Veel mensen die in Rotterdam-Zuid wonen, vertrekken echter als ze het beter krijgen, oftewel, als ze sociaal stijgen op de maatschappelijke ladder. Zuid profiteert nog te weinig van de aantrekkingskracht van grote steden in het algemeen, en Rotterdam in het bijzonder.

Stijgers geven vertrouwen

Platform31 zocht naar nieuwe manieren om sociale stijgers vast te houden, of van elders aan te trekken. De nadruk ligt op het verkennen van ‘inspirerende, creatieve, onorthodoxe en onverwachte maatregelen’ om de woningvoorraad, de woonbuurt, de aandachtswijken en Rotterdam-Zuid als geheel aantrekkelijker te maken. Aantrekkelijker om te blijven of te gaan wonen voor mensen die het beter krijgen.
Burgemeester Aboutaleb schrijft hierover in het voorwoord van het rapport: ”Met de aanmoediging dat op Zuid nog bijna alles kan, ontsluit Platform31 ruimte voor verbeelding. De aangereikte ideeën zijn een uitnodiging om veel verder te gaan in het (her)gebruiken van de energie van Rotterdam-Zuid. Sociale en economische stijgers geven hoop, vertrouwen en vaart aan de emancipatie van anderen. Het is daarom zo belangrijk dat zij een wooncarrière kunnen maken binnen hun eigen buurt.”

31 creatieve maatregelen

Kern van het rapport zijn 31 ideeën en voorstellen voor beleidsinterventies om Rotterdam-Zuid – de zeven focuswijken in het bijzonder – aantrekkelijker te maken voor sociale stijgers van binnen en buiten Zuid. Welke maatregelen kunnen helpen? Ideeën rijp en groen, complex en gemakkelijker, voor de korte of de lange termijn, vernieuwend maar soms al bekend. Hopelijk kunnen ze worden toegepast om Zuid een duw voorwaarts te geven. De 31 ideeën zijn geordend naar vier thema’s:

  • Trots op Zuid: laat de vooruitgang zien!
  • Betere woningen: méér woningdifferentiatie en méér kwaliteit
  • Een aantrekkelijkere buurt: een betere buurt met voor ieder wat wils
  • Het grotere plaatje: om Zuid fysiek en mentaal beter te verbinden

Het NPRZ

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is het enige stedelijke rijksaandachtgebied van Nederland. Er wonen 200.000 mensen, waarvan bijna 80.000 in de zeven benoemde focuswijken. Het NPRZ kent drie speerpunten: betere schoolresultaten, meer mensen aan het werk, en een betere woningvoorraad. Het derde doel gaat om het realiseren van meer gedifferentieerde woonmilieus in Zuid, zodat sociale stijgers, de mensen die een stap zetten op de maatschappelijke ladder, uit Zuid in Zuid blijven wonen en mensen van buiten (graag) voor Zuid kiezen. Zodat mensen die erop vooruit gaan en bijvoorbeeld een (betere) baan krijgen, niet meteen naar Ridderkerk of Barendrecht vertrekken. Rotterdam zit in de lift. Er moet nog veel gebeuren, maar Rotterdam-Zuid heeft de wind mee: het is nu tijd om door te pakken.

Kennis gebruiken

Platform31 heeft verschillende sporen gevolgd om tot de dertig ideeën te komen. We hebben bestaande kennis gebruikt, lessen getrokken uit de literatuur, rondgekeken, een reeks diepte-interviews gehouden, straatgesprekken gevoerd, een groepsgesprek georganiseerd en uit onze eigen ervaringen geput. Op 26 maart vindt het jaarlijkse Kennisfestival Rotterdam plaats. Dit project is een goed voorbeeld van het toepassen van onderzoek en ervaringen in de praktijk.

En om af te sluiten citeren we opnieuw burgemeester Aboutaleb: “In de komende 12 jaar staat Zuid zowel fysiek als sociaal flink in de steigers. Door het langdurig combineren van stijgen, vasthouden, verleiden en aantrekken kan in Rotterdam-Zuid een unieke en eigen stedelijke middenklasse ontstaan. Een middenklasse met een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Zuid is misschien wel het best bewaarde geheim van Rotterdam.”

Publicatie