Podcast31 - update #1 - Resultaten MKBA Mobility Mentoring®

In de Podcast31 – update reflecteren experts op actuele vraagstukken binnen onze thema’s of resultaten van een project. In deze eerste update van Podcast31 praten we over de resultaten van de indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse voor Mobility Mentoring®. Wat zijn de werkzame elementen en (financiële) effecten van de aanpak? En wat zijn de mogelijke maatschappelijke opbrengsten? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Maite Gadellaa met:

  • Susan van Klaveren, projectleider bij Platform31 betrokken bij Mobility Mentoring®
  • Willemijn Jonkheer, economisch adviseur bij adviesbureau Rebel
  • Yvonne Wiltjer, projectleider Mobility Mentoring® bij gemeente de Wolden-Hoogeveen

Podcast31 - update #1 - Resultaten MKBA voor Mobility Mentoring®

Luister naar de eerste aflevering van de Podcast31 – update – Resultaten MKBA voor Mobility Mentoring®:

Gebruikt u Internet Explorer? Klik dan hier om het artikel te luisteren.

Mobility Mentoring®

‘Chronische stress, door armoede en schulden of andere sociale problemen, werkt verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken.’ Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van Mobility Mentoring®. Deze integrale aanpak ondersteunt mensen om zelf hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel weer duurzaam grip te krijgen op hun leven. Mobility Mentoring® werd ontwikkeld in Boston door de Amerikaanse social work-organisatie EMPath, op basis van inzichten van Harvard uit de hersenwetenschap. Platform31 zorgt, als partner van het Amerikaanse EMPath, voor doorontwikkeling van Mobility Mentoring® in Nederland.

Meer informatie

Word lid

Bent u benieuwd of de Mobility Mentoring® aanpak ook voor uw organisatie interessant is? Lees hier over ons aanbod.