Podcast31 - #8 Zelfstandig wonen in de wijk

Het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang worden getransformeerd. Zelfstandig wonen is nu de norm voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Maar hoe ziet dit zelfstandig wonen eruit? Er is immers een groot verschil tussen beschermd en zelfstandig wonen. Hoe zorg je dan dat mensen goed ‘landen’ in de wijk? En welke vernieuwende woonvormen zijn er? Daarover praten we, in het kader van het experiment Weer Thuis, in deze Podcast31.

Om tegemoet te komen aan de woonbehoeften van mensen met een psychische kwetsbaarheid, is een ‘arsenaal’ aan woonvormen nodig, zo stelde de Commissie Toekomst Beschermd Wonen. Sommige mensen wonen het liefst zelfstandig in de wijk, terwijl andere mensen de voorkeur geven aan geclusterd wonen. Maar wonen alleen is vaak niet genoeg. De kwetsbaarheid van sommige huurders maakt dat op sommige vlakken wat extra’s nodig is, zodat iemand bijvoorbeeld deel kan nemen aan de samenleving en een sociaal netwerk kan opbouwen. Welke vernieuwende woonvormen zijn er zodat mensen een ‘zachte landing’ hebben in de wijk? En op welke manier spelen bepaalde aspecten, waaronder ervaringsdeskundigheid en (het belang van) herstel, daarbij een rol?

Daarover praten we in deze Podcast31 met:

  • Henke van der Heiden (beleidsadviseur Sociaal Domein, gemeente Gooise Meren)
  • Suzan Popovic (ggz-specialist en projectleider gemengd wonen, zorginstelling Lister)
  • Simone van Raak (projectleider maatschappelijke ontwikkeling, woningcorporatie Zayaz)

Podcast31 – aflevering 8: Zelfstandig wonen in de wijk

Verder lezen en luisteren