Podcast31 – #5 Hoe breng je leven in de Participatiewet?

De Participatiewet is erop gericht dat mensen weer aan het werk komen, maar in de praktijk vinden veel gemeenten de uitvoering best lastig. In Tilburg is gekeken hoe het beter kan. In deze Podcast31 kijken we naar de aanpak en opbrengsten van hun Vertrouwensexperiment: helpen we mensen beter met minder regels en meer vrijheid? En welke ruimte biedt de Participatiewet daarvoor?

Veel gemeenten ervaren het stelsel van regels en verplichtingen van de Participatiewet als complex en bureaucratisch. Ze missen ruimte voor individuele ondersteuning, maatwerk en begeleiding en zien vooral nadruk op controle en handhaving. De gemeente Tilburg twijfelde ook over de effectiviteit van de wet en mocht, net als Utrecht, Deventer, Nijmegen, Wageningen en Groningen, een jaar lang experimenteren met een andere bijstandsaanpak.

Tilburg zette in het Vertrouwensexperiment de eigen regie van bijstandsgerechtigden voorop. Ze experimenteerden met vrijstellen van de sollicitatieplicht, de mogelijkheid tot bijverdienen en een extra bedrag bij een baan krijgen. Ook werd ingezet op een meer intensieve begeleiding met mogelijkheden tot maatwerk. Wat leverde dat experiment op? En welke lessen hebben zij voor andere gemeenten? Welke ruimte biedt de Participatiewet?

Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Fenneke van der Aa met:

  • Ruud Muffels (onderzoeker Tilburg University)
  • Jos Mevis (projectleider Vertrouwensexperiment)
  • Wannes van der Grinten (coach Vertrouwensexperiment)

Podcast31 – aflevering 5: Hoe breng je leven in de Participatiewet?