Podcast31 – #3 Gedragsbewust beleid: hoe dan?

In Podcast31 koppelen we beleid, praktijk én wetenschap. In elke aflevering bespreken we actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. In deze derde aflevering van Podcast31 praten we over gedragsbewust beleid bij financiële problemen. Hoe werkt dat?

Als je beleid en interventies wilt inzetten om gedrag te veranderen, dan moet je kennis hebben van dat gedrag. Toch zien we bij Platform31 dat de beschikbare kennis over gedrag nog niet altijd wordt vertaald naar in beleid of naar handvatten voor de praktijk. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de aanpak van armoede en schulden. Hoe ontwikkel je dan wel gedragsbewust beleid? En hoe kun je dat bijvoorbeeld inzetten om mensen met financiële problemen vroegtijdig te bereiken, motiveren en ondersteunen? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Fenneke van der Aa met:
  • Minou van der Werf, manager van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag van de Universiteit Leiden
  • Dick van Maanen, directeur van schuldhulpverlener Stadsring51
  • Maria Buur, projectleider bij de gemeente Nijmegen

Podcast31 – aflevering 3

Luister naar de derde aflevering van Podcast31 – 3 – Gedragsbewust beleid: hoe dan?:

Meer weten?

Platform31 wil, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gedragsbewust beleid in het sociaal domein stimuleren. Dat doen we door kennis te delen in praktische handvatten. Bekijk bijvoorbeeld de publicatie Gedragsbewust beleid in het sociaal domein. Daarin bundelen we de wetenschappelijke inzichten over (financieel) keuzegedrag van mensen en laat zien wat deze kennis betekent voor de ondersteuning van mensen in armoede of met schulden.

Meer informatie staat hier.

Volg Podcast31

Volg Podcast31 op Spotify, Apple Podcasts of Soundcloud.