Platform31 en SamenspelNL helpen overheden op weg bij responsief werken

Professionals bij overheden en uitvoeringsorganisaties helpen om responsief werken toe te passen bij complexe vraagstukken zoals de Omgevingswet en energietransitie. Dat is het doel van de nieuwe samenwerking van Platform31, kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio met SamenspelNL, het netwerk voor responsief werken.

Mirjam Fokkema van Platform31: “We zien een trend dat mensen en organisaties steeds meer zelf in actie komen. Tegelijkertijd worden vraagstukken steeds complexer. Dat leidt tot een veranderende rol van de overheid. Zij is niet meer altijd in de lead, en vraagt om het aangaan van meerdere samenwerkingen met uiteenlopende belanghebbenden. Dat heeft zijn weerslag op het werk van ambtenaren, managers en bestuurders: meer reactief en faciliterend, als responsieve overheid. Doen wat nodig is, empathisch en met oog voor de menselijke maat."

“Onze samenwerking zet in op het opdoen van inspiratie en het uitwisselen van kennis en ervaring tussen (lokale) overheden. Samen met SamenspelNL organiseren we een reeks bijeenkomsten waarin we responsief werken in een inhoudelijke context plaatsen. De inzichten uit die bijeenkomsten bundelen we op de website van Platform31.”