Oplossing van woningtekort hangt niet op nieuwbouw

Het oplossen van het woningtekort hangt niet op nieuwbouw, stelt Frank Wassenberg in de Volkskrant, als reactie op het vernietigen van de bouwvrijstelling. Dat dreigt nieuwbouwprojecten te vertragen. “Het gaat niet om het halen van jaarlijks 100 duizend nieuwbouwwoningen, maar om méér woonruimte scheppen voor 100 duizend huishoudens. En daarvoor zijn nog veel meer andere mogelijkheden. Benut die.”

Lees het volledige opiniestuk hier.

Meer weten?

Publicatie: Beter benutten bestaande woningbouw
Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties, de Rijksoverheid en eventuele andere partijen een intensiever gebruik van de bestaande woningvoorraad op zowel korte als lange termijn stimuleren? Deze publicatie behandelt belemmeringen en kansen om de bestaande woningvoorraad intensiever te gebruiken.


Webinar: Flexwonen: meer, sneller, beter, gemakkelijker
Wilt u weten hoe u de realisatie van flexwoningen kunt versnellen, verbeteren en vergemakkelijken? Kom dan naar het webinar op 15 november. Toonaangevende experts delen hun visie en u krijgt de kans om uw prangende vragen te stellen. U kunt rekenen op bijdragen van o.a. minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge, Rob Haans en Hubert Franke (Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting) en Wim Reedijk (Expertisecentrum Flexwonen).


Werkbezoek: Bezoek verplaatsbare flexwoningen: op locatie en in fabriek
Werkt u bij een gemeente of woningcorporatie en wilt u weten hoe het realiseren van flexwoningen in de praktijk werkt? Ga dan op 10 november mee op flextour. Tijdens dit werkbezoek delen woningcorporaties Woonwaard en De Woonschakel hun ervaringen en krijgt u een kijkje in de keuken bij flexwoningproducent Ursem Modulaire Bouwsystemen.


Community of Practice: woningdelen en woningsplitsen
Woningdelen en woningsplitsen is voor woningcorporaties een kansrijke oplossing om het woningtekort op korte én langere termijn terug te dringen. Werkt u bij een corporatie en houdt u zich bezig met woningdelen en woningsplitsen, of denkt u hier serieus over na? Meld u dan aan voor de Community of Practice.