Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten

Webinar terugkijken

Middelgrote gemeenten hebben te maken met grote opgaven en uitdagingen. Je moet bijvoorbeeld werk maken van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. En zorgen dat het voorzieningenniveau op peil blijft en een passend woningaanbod bieden. Door decentralisaties vanuit het Rijk kregen gemeenten er de afgelopen jaren veel verantwoordelijkheden bij. Tegelijkertijd beschikken middelgrote gemeenten over een beperkt budget en capaciteit om deze (extra) taken uit te voeren. Platform31 ging op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten. De belangrijkste opbrengsten werden tijdens een webinar besproken.

In het rapport verdeelt Platform31 58 middelgrote gemeenten over zeven clusters. Per cluster beschrijven we de overeenkomstige kenmerken en ontwikkelingen. We zoomen in op de thema’s demografie, woningmarkt, werkgelegenheid en economie, voorzieningen, kwaliteit van leven, sociale problematiek en bestuur en samenspel. Daarnaast schetsen we per cluster een handelingsperspectief. Bent u benieuwd naar het de resultaten? Lees het rapport, of kijk het webinar terug:

Webinar terugkijken: Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief voor middelgrote gemeenten

Liever terugluisteren?

Dat kan via Spotify of:

Meer weten over dit project?