Op gestructureerde wijze opgaven verbinden in de wijk

Het Canadese SNAP identificeert en verzilvert koppelkansen samen met bewoners

In de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk presenteert het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken iedere twee weken een inspirerend voorbeeld rondom het verbinden van opgaven in de wijk.

Het leggen van verbindingen tussen verschillende opgaven in een wijk en de energietransitie is in theorie enorm kansrijk. De praktijk is echter weerbarstig. Want hoe doe je dat? Hoe krijg je een overzicht van de mogelijkheden? Hoe wek je realistische verwachtingen bij bewoners? Hoe ga je vervolgens aan de slag? Hoe krijg je de benodigde partijen bij elkaar en hoe krijgen zij hun werkzaamheden afgestemd? De Canadese SNAP-aanpak biedt inspiratie bij het beantwoorden van deze vragen. De aanpak is na vijf jaar geëvalueerd en het succes is nu bewezen.

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken

In het meerjarige Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met achttien gemeenten aan een integrale, sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Onze gezamenlijke ambitie? Integrale verbetering van deze wijken door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid.