Ondersteuningsstructuren extramuralisering bieden kansen voor wijkaanpak

Opinies over de toekomst van het sociaal wonen

Vaak wordt ambulantisering genoemd als een van de belangrijkste factoren bij stijgende leefbaarheidsproblemen en overlast in corporatiewijken. “Maar je kan het ook omdraaien”, zegt Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa. “Hoe meer je ernaar streeft om mensen met een beperking zo ‘normaal’ mogelijk te laten participeren en de benodigde hulp aan huis te bieden, hoe meer professionals in de wijk komen. Om deze ambulantisering goed te laten verlopen, is de opbouw van ondersteuningsstructuren en voorzieningen op gebiedsniveau essentieel. Deze structuren kunnen ook breder ingezet worden, en daarmee de leefbaarheid op gebiedsniveau verbeteren.”

Lees verder (pdf)

De opinie van Erik Dannenberg is gepubliceerd in de essaybundel ‘De sociale huur onder vuur’ waarin acht professionals zich uitspreken over de toekomst van het sociaal wonen. Op woensdag 28 oktober organiseren we, onder leiding van Arthur Frieser, een online debat over de uitkomsten uit het onderzoek ‘Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!’ en de essaybundel. Doet u mee?