Een thuis voor iedereen: kennismaking met koplopers

In het programma Een thuis voor iedereen slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Inmiddels zijn zes gebieden naar voren getreden die zich bereid tonen te versnellen voor aandachtsgroepen in hun woningmarktregio en lokale gemeentelijke praktijk. Zij vormen samen de koplopersgroep.

Hoewel deze koplopers zich in de eerste plaats richten op hun eigen regio, zijn de lessen en oplossingen die zij gaandeweg ontwikkelen ook relevant voor andere regio’s. Ook het landelijke programma profiteert van de ervaringen van de koplopers. Platform31 ondersteunt in dit programma deze koplopers met kennis en kunde.

Wat drijft de regio’s die meedoen, en op welke manier geven zij invulling aan hun koploperschap? Elke regio stelt zich kort aan u voor met een bondig overzicht van de ambities en vraagstukken waar ze de komende tijd mee aan de slag gaan: