Instandhouding corporatiesector essentieel bij extramuraliseringsopgave

Opinies over de toekomst van het sociaal wonen

Door Karin Schrederhof en Mariëtte Heemskerk, wethouder gemeente Delft en bestuurder van De Goede Woning in Zoetermeer

“Als belangrijkste aandachtspunt willen we meegeven dat de corporatie een essentiële rol speelt in het mogelijk maken van de extramuralisering”, vertellen Karin Schrederhof en Mariëtte Heemskerk. “Van de uitstromers komt 99,9 procent in de corporatiesector terecht. Dat maakt ook dat de corporatiesector in staat moet zijn om voldoende geschikte en betaalbare huisvesting te bieden aan deze groep en een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de leefbaarheid.” Karin: “Het rapport van Platform31 maakt duidelijk dat dat momenteel niet het geval is. Dit rapport en ook het onderzoek Opgaven en middelen woningcorporaties, waar de corporatiesector vooral residueel wordt benaderd, stemmen niet hoopvol voor de toekomst. Het is daarmee zaak dat ook de politiek dat inziet en meer inzicht komt in de bijdrage die de corporaties kunnen leveren aan het mede-oppakken van verschillende actuele maatschappelijke opgaven.”

Lees verder (pdf)

De opinie van Karin Schrederhof en Mariëtte Heemskerk is gepubliceerd in de essaybundel ‘De sociale huur onder vuur’ waarin acht professionals zich uitspreken over de toekomst van het sociaal wonen.

Debat renovatie van de volkshuisvesting

Op 28 oktober gingen toonaangevende experts in gesprek over de toekomst van het sociaal wonen. Want het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei opgaven, zoals de zorg of energietransitie. Heeft u het debat gemist?