Hoe kunnen overheid en markt omgaan met capaciteitstekorten bij woningbouwprojecten?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 3

Goede samenwerking tussen markt en overheid is belangrijk om woningbouw te versnellen. Toch loopt de samenwerking tussen projectontwikkelaars en gemeenten soms stroef waardoor woningbouwprojecten vertraging kunnen oplopen. In een aantal versnellingskamers markt-overheid leggen projectontwikkelaars en gemeenten een aantal vragen over een concreet woningbouwproject voor aan onafhankelijke experts van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In 2021 vond de eerste ronde versnellingskamers plaats. In drie podcasts delen experts die bij de versnellingskamers betrokken waren samen met andere belanghebbenden, hun ervaringen, adviezen en tips.

Aflevering 3: Capaciteit

Capaciteitstekorten bij overheden en marktpartijen kunnen een rem zetten op woningbouwprojecten. Waar vind je mensen met de juiste kennis en kunde en hoe bind je ze? Hoe kunnen gemeenten en ontwikkelaars omgaan met een gebrek aan menskracht? En hoe kunnen markt en overheid elkaar ontzorgen? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) met:

  • Frits Dinkla (Lid Expertteam Woningbouw RVO)
  • Hans ter Steege (CEO van de Ter Steege Groep)

Dinkla en Ter Steege adviseren marktpartijen en overheden om zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek te gaan over woningbouwprojecten. Iedereen heeft eigen belangen, ambities en competenties. Door op zoek te gaan naar gemeenschappelijke belangen, keuzes te maken en ambities te prioriteren, zorg je er samen voor dat woningbouwprojecten van de grond komen. In de podcast geven Dinkla en Ter Steege voorbeelden en tips voor overheden én marktpartijen.

Bekijk de podcast Versnellingskamers markt-overheid

Aflevering 3: Capaciteit

Liever alleen luisteren?

Nieuwe ronde versnellingskamers

In de eerste twee weken van november 2022 organiseert RVO in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) en WoningbouwersNL een nieuwe ronde versnellingskamers markt-overheid. Tijdens de versnellingskamers krijgen projectontwikkelaars en gemeenten de kans een aantal vragen over een concreet woningbouwproject voor te leggen aan onafhankelijke experts van het Expertteam Woningbouw. Na deze korte vragensessie kunt u zelf aan de slag met de adviezen.

Afleveringen podcast Versnellingskamers markt-overheid

Aflevering 1
Hoe kun je woningbouw versnellen binnen wettelijke kaders? Deze vraag staat centraal in de eerste aflevering van de podcast Versnellingskamers markt-overheid. Aan het woord komen Jeroen Hatenboer (Lid Expertteam Woningbouw bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en Isabelle van de Geer (plaatsvervangend directeur directie Woningbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Aflevering 2
Wat is er nodig voor toekomstbestendige samenwerking bij woningbouw? Daarover praat Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) in deze podcast met Leontine de Koning (Lid Expertteam Woningbouw bij RVO) en Desirée Uitzetter (voorzitter NEPROM en directeur gebiedsontwikkeling bij BPD).