Hoe kun je woningbouw versnellen binnen wettelijke kaders?

Podcast Versnellingskamers markt-overheid, aflevering 1

Goede samenwerking tussen markt en overheid is belangrijk om woningbouw te versnellen. Toch loopt de samenwerking tussen projectontwikkelaars en gemeenten soms stroef waardoor woningbouwprojecten vertraging kunnen oplopen. In een aantal versnellingskamers markt-overheid leggen projectontwikkelaars en gemeenten een aantal vragen over een concreet woningbouwproject voor aan onafhankelijke experts van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In 2021 vond de eerste ronde versnellingskamers plaats. In drie podcasts delen experts die bij de versnellingskamers betrokken waren samen met andere belanghebbenden, hun ervaringen, adviezen en tips.

Aflevering 1: Regels en procedures

Met de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw wil het Rijk meer regie nemen om het tempo van woningbouw op te schroeven. Wettelijke kaders kunnen woningbouwprojecten ingewikkeld maken en zelfs vertragen. Hoe kun je binnen (en dankzij) wet- en regelgeving versnellen? En welke maatregelen van het Rijk kunnen de samenwerking tussen betrokkenen stimuleren, vergunningverlening vereenvoudigen en capaciteit vergroten? Om antwoord te krijgen op deze (en meer) vragen, praat gespreksleider Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) met:

 • Jeroen Hatenboer (Lid Expertteam Woningbouw bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
 • Isabelle van de Geer (plaatsvervangend directeur directie Woningbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

In de podcast nemen Van de Geer en Hatenboer regels en procedures bij woningbouwprojecten onder de loep. Ze zoomen hierbij onder andere in op publiek-private samenwerking. Bij woningbouwprojecten zijn de spelers voor langere tijd aan elkaar gebonden en van elkaar afhankelijk. Door aan de voorkant van een project heldere inhoudelijke én procesmatige afspraken te maken, zijn er ook binnen de wettelijke kaders volop mogelijkheden om woningbouwprojecten te versnellen. In de podcast geven Van de Geer en Hatenboer voorbeelden en tips voor overheden én marktpartijen.

Bekijk de podcast Versnellingskamers markt-overheid

Aflevering 1: Regels en procedures

Liever alleen luisteren?

Nieuwe ronde versnellingskamers

In de eerste twee weken van november 2022 organiseert RVO in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) en WoningbouwersNL een nieuwe ronde versnellingskamers markt-overheid. Tijdens de versnellingskamers krijgen projectontwikkelaars en gemeenten de kans een aantal vragen over een concreet woningbouwproject voor te leggen aan onafhankelijke experts van het Expertteam Woningbouw. Na deze korte vragensessie kunt u zelf aan de slag met de adviezen.

Volgende afleveringen podcast Versnellingskamers markt-overheid

De komende weken verschijnen de volgende podcasts:

 • Donderdag 22 september 2022
  Podcast Versnellingskamers markt-overheid – Samenwerking
  Met Leontine de Koning (Lid Expertteam Woningbouw RVO) en Desirée Uitzetter (voorzitter Neprom NEPROM en directeur gebiedsontwikkeling bij BPD)
 • Donderdag 29 september 2022
  Podcast Versnellingskamers markt-overheid – Capaciteit
  Met Frits Dinkla (Lid Expertteam Woningbouw RVO) en Hans ter Steege (CEO van de Ter Steege Groep)