Het gelijk van Vogelaar

Opinies over de toekomst van het sociaal wonen

Door Jos van der Lans

“Aandacht voor wijken werkt, mits die duurzaam is en gebaseerd op gemeenschappelijke inspanningen van een groot aantal organisaties. Je zou dat het gelijk van Vogelaar kunnen noemen, de vergruisde minister die, ook al is het postuum, eerherstel verdient. Wat corporaties dus moeten doen, is zich weer oriënteren op de bewegingen in het sociale domein. Niet om hulp te verlenen, maar wel om daar de publieke zaak te faciliteren, bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijk vastgoed, of door het actief stimuleren van collectieve bewonersbelangen, door weer creatief te worden in het sociale beheer van hun complexen. Dit nieuwe normaal van corporaties komt welbeschouwd neer op het eerherstel van het oude normaal.”

Lees verder (pdf)

De opinie van Jos van der Lans is gepubliceerd in de essaybundel ‘De sociale huur onder vuur’ waarin acht professionals zich uitspreken over de toekomst van het sociaal wonen.

Debat renovatie van de volkshuisvesting

Op 28 oktober gingen toonaangevende experts in gesprek over de toekomst van het sociaal wonen. Want het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei opgaven, zoals de zorg of energietransitie. Heeft u het debat gemist?