Een sociale huurwoning: wat is dat eigenlijk?

Opinies over de toekomst van het sociaal wonen

Door Arjen Zandstra, regisseur strategie Wooncompagnie.

Platform31 en RIGO onderzochten de gevolgen van vijfentwintig jaar rijksbeleid in de sociale huursector. Volgens Arjen Zandstra is dat beleid in brokstukken uiteengevallen. Reparatie vergt dat we ze weer aan elkaar lijmen door antwoord te geven op een simpele vraag: wat heeft het volkshuisvestingsbeleid van de afgelopen kwart eeuw ons gebracht?

De opinie van Arjen Zandstra is gepubliceerd in de essaybundel ‘De sociale huur onder vuur’ waarin acht professionals zich uitspreken over de toekomst van het sociaal wonen.

Debat renovatie van de volkshuisvesting

Op 28 oktober gingen toonaangevende experts in gesprek over de toekomst van het sociaal wonen. Want het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei opgaven, zoals de zorg of energietransitie. Heeft u het debat gemist?