Een gezin met multiproblematiek uit hun noodwoning helpen

Luisterartikel

In veel visies en beleidsnota’s staat de bewoner centraal en wordt een integraal en preventief beleid met de menselijke maat als maatstaf beloofd. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe werkt het bijvoorbeeld als een gezin meerdere problemen heeft en hun woning heeft verloren? Luister naar hoe de brede aanpak van de Uitvoeringsbrigade Patrick en Daisy hielp duurzaam vooruitgang te boeken.

Het artikel nalezen kan overigens ook.

Volg Podcast31 op

Spotify, Apple Podcasts of Soundcloud.

Meer horen?

De Uitvoeringsbrigade helpt bewoners uit achterstand groeien op alle leefgebieden. Tijdens het congres ‘Met een andere bril kijken naar een zekere en financiële toekomst’ vertelt eigenaar en sociaal ondernemer Suzan Daamen vertelt meer over hun integrale aanpak GrowCare en haar ervaringen in een kwetsbare wijk in de gemeente Nissewaard. Samen met de gemeente, woningcorporaties en andere partners werkt zij daar intensief aan het actie- en ontwikkelprogramma ‘Samen Vooruit Kijken’. Daarmee hielpen zij al 300 bewoners duurzaam vooruit. Niet vanuit hokjes maar met de leefwereld en de mens als uitgangspunt. Met een integraal plan en monitoring op échte resultaten, zoals het voorkomen van huisuitzettingen.

Mobility Mentoring®

De aanpak van de Uitvoeringsbrigade lijkt sterk op die van Mobility Mentoring®. Net als GrowCare richt Mobility Mentoring® zich expliciet op meerdere sociale problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt. Bij Mobility Mentoring® wordt dat gedaan door inzichten uit de (hersen)wetenschap te vertalen in instrumenten en praktische toepassing voor verschillende doelgroepen en organisaties. Net als bij GrowCare werken professionals op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen samen met deelnemers aan problemen op verschillende leefgebieden. Met een individueel aanspreekpunt, positieve bejegening en heldere, oprechte communicatie proberen beide aanpakken ervoor te zorgen dat deelnemers weer duurzaam grip krijgen op hun leven.

  • Op deze pagina vind je de opgedane kennis en behaalde resultaten van het werken met Mobility Mentoring® in Nederland.
  • Ga naar mobilitymentoring.nl voor meer informatie over Mobility Mentoring® en het Nederlandse netwerk.