Een betaalbare huursector: wat is dat eigenlijk?

Opinies over de toekomst van het sociaal wonen

Door Paulus Jansen, voormalig Kamerlid, wethouder in Utrecht en tot mei 2020 directeur van de Woonbond.

“De liberalisatiegrens zou gekoppeld moeten worden aan de kostprijshuur voor een nieuwbouwwoning van de betreffende grootte. Zo sla je twee vliegen in één klap: je voorkomt woekerprijzen voor kippenhokken én je breidt de huurbescherming uit tot de gezinswoningen. Die vallen op dit moment steeds vaker buiten de boot bij de huurbescherming, met als gevolg dat veel huishoudens met middeninkomens tussen wal en schip vallen.”

Lees verder (pdf)

De opinie van Paulus Jansen is gepubliceerd in de essaybundel ‘De sociale huur onder vuur’ waarin acht professionals zich uitspreken over de toekomst van het sociaal wonen.

Debat renovatie van de volkshuisvesting

Op 28 oktober gingen toonaangevende experts in gesprek over de toekomst van het sociaal wonen. Want het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei opgaven, zoals de zorg of energietransitie. Heeft u het debat gemist?