Special Wonen en zorg voor ouderen

In de special ‘Wonen en zorg voor ouderen’ bieden we u een selectie uit onze kennisproducten die nauw aansluit bij het programma Wonen en zorg voor ouderen van BZK en VWS. Lees meer

Stapsgewijs werken aan verdere vergroening van de leefomgeving

Meer groen in de wijken, ook buiten het stadscentrum. In bestaande wijken liggen veel kansen voor vergroening, ook als ze al relatief groen zijn. Het instrument programma, één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet, kan hierbij ondersteunend zijn. Lees meer

Flexwonen: meer, sneller, beter, gemakkelijker

Tijdens een webinar op 15 november legde minister De Jonge uit waarom het zo belangrijk is om flexwoningbouwprojecten te versnellen en wat hiervoor nodig is. Daarnaast gaven toonaangevende experts antwoord op uw meest prangende vragen. Lees meer

‘Beter benutten’ in de coalitieakkoorden

Woningdelen in de praktijk - deel 3

Platform31 analyseerde de gemeentelijke coalitieakkoorden op een reeks lokale thema's, waaronder wonen. Welke ambities hebben gemeenten om de bestaande woningvoorraad beter te benutten? Je leest het in het derde artikel uit de reeks 'Woningdelen in de praktijk'. Lees meer

Het Rikx-platform maakt impact in Rotterdam betaalbaar

Impact ondernemers bieden vaak onconventionele oplossingen met een hoge maatschappelijke impact. Financiering vinden om de oplossingen ook daadwerkelijk uit te voeren is echter lang niet altijd eenvoudig. Gemeente Rotterdam werkt daarom sinds kort samen met Rebel aan de pilot platform Rikx. Lees meer

Kleine uitbreidingen op woonwagenlocaties helpen ook!

Veel gemeenten hebben (nieuw) woonwagenbeleid vastgesteld of staan op het punt dit te doen. Maar om verschillende redenen worstelen ze met de realisatie ervan. Dit artikel geeft voorbeelden van gemeenten die daarom éérst bestaande en/of oude locaties uitbreiden. Lees meer

Raadsleden: kijk naar participatie door de ogen van bewoners

Participatie of betrokkenheid, een kwestie van perspectief

Is het nou participatie of betrokkenheid? Perspectief maakt het verschil Lees meer

Sociaal domein in Leiden ontwikkelt door: voor en na corona

Interview met Karin Fahner, gemeente Leiden

Hoe gaan gemeenten om met de sociale gevolgen van corona? Karin Fahner, programmamanager Social Impact bij de gemeente Leiden, vertelt hoe door de coronapandemie nieuwe doelgroepen in beeld kwamen, de fysieke en mentale gezondheid van inwoners nog steeds aandacht heeft en dat de gemeente zich voorbereidt op meer armoede en schulden. Lees meer

Minister Hugo de Jonge onderstreept het belang van flexwonen

Met de realisatie van jaarlijks 15.000 flexwoningen wil het Rijk de druk op de woningmarkt verlichten. Gemeenten, corporaties en marktpartijen zien nut en noodzaak van flexibele woonoplossingen in, maar er bestaan ook barrières. Tijdens een webinar op 15 november deelt minister Hugo de Jonge zijn visie op flexwonen. Lees meer

Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars werk samen!

De woningbouwopgave is groot. Versnellen blijkt in de praktijk lastig. Een goede samenwerking tussen verschillende partijen is cruciaal. In een leerkring gaan medewerkers van gemeenten, corporaties en ontwikkelaars samen op zoek naar de juiste manieren van samenwerking. Lees meer

‘Rol van raadsleden’ in participatie-podcast

Platform31-onderzoek was basis voor een podcast-aflevering over participatie. Lees meer