De weg tot inwerkingtreding van de Omgevingswet

Terwijl gemeenten zich voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de ontwikkelingen rond het DSO en juridische ontwikkelingen door. In de leerkring Omgevingswet bespraken de programmamanagers van de G40/G4 onder meer over het proces rondom de inwerkingtreding. Lees meer

Sociale woningbouw versnellen door samenwerking

Tot 2030 moeten er 250.000 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd worden. In dit artikel leest u hoe corporaties, ontwikkelaars en gemeenten de krachten bundelen om dit doel te bereiken. Lees meer

Met de praktijkleerkring Flexwonen Zuid-Holland sneller flexwonen realiseren

Flexwonen zorgt op korte termijn voor woonruimte voor spoedzoekers. Het lijkt een snelle en makkelijke oplossing, maar er komt nog veel bij kijken. In dit artikel delen we de geleerde lessen uit de praktijkleerkring Flexwonen Zuid-Holland. Lees meer

Participatie aardgasvrij: raad Goeree-Overflakkee stelt kaders en stimuleert

Op Goeree-Overflakkee daagt de gemeente haar bewoners uit om zelf een alternatief te kiezen voor verwarmen met aardgas. Bewoners zijn blij met hun invloed maar vragen zich ook af tot hoe ver hun verantwoordelijkheid reikt. Lees meer

Belangrijke rol gemeenten in stevige groene EU-ambities

Gemeenten hebben een flinke kluif aan de regeling van de Europese Green Deal. Voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving heeft Europa gemeenten veel te bieden. Lees meer

Een thuis voor iedereen: kennismaking met koplopers

In het programma Een thuis voor iedereen slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Wat drijft koplopers uit het programma en op welke manier geven zij invulling aan hun koploperschap? Lees meer

Podcast31: Groen loont - gezonde leefomgeving in aandachtswijken

Special GezondIn

Welke kennis is beschikbaar over groen en welke gezondheidsdoelen levert groen op? Deze podcast belicht de meerwaarde van groen voor de gezondheid, en die gezien de klimaatopgave ook zo welkom is. Lees meer

Samenspel tussen gemeente en bewoner: zeven lessen en een oproep voor gemeentesecretarissen

Als je het goed organiseert, is de gemeentesecretaris bijna niet meer nodig in het samenspel tussen gemeente en bewoner. Zeven lessen over onder andere vaardigheden, taal, lokale bestuurscultuur en het opzoeken van grenzen Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Maatschappelijke slagkracht’

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een veerkrachtig bestuur en instanties die in contact staan met inwoners. We gaan in gesprek over wat we verstaan onder goed bestuur, het moreel kompas en integriteit. Verder hebben we het over ‘Brede Welvaart’: wat is het en hoe kunnen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven hiermee aan de slag? Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Wonen en leefbaarheid’

De druk op de woningmarkt zorgt voor een stevige behoefte aan versnelling van de woningbouwproductie. Door de stijgende bouw- en grondkosten wordt vooral gestuurd op efficiency. De ogen zijn gericht op zowel buiten- als binnenstedelijke gebieden om deze opgave te verwezenlijken. Hoe kan deze urgente verstedelijkingsopgave ook een motor zijn voor verbetering van leefbaarheid in nieuwe en bestaande wijken? Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Veerkrachtige economie’

Provincies, gemeenten en het Rijk zullen ‘als één overheid’ moeten optreden om onze economie ‘weerbaarder, wendbaarder en zelfredzamer’ te maken. In deze trendtalk schetsen we de opgaven en uitdagingen voor de teams en wethouders EZ, de trends uit onze analyse van de coalitieakkoorden naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de analyse van de Rijksbegroting 2023. Lees meer