Het wijzigen van het omgevingsplan

Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest ontdekt u wat er komt kijken bij het wijzigen van het omgevingsplan. Want veel initiatieven of projecten zullen, net als in de huidige situatie, niet passen binnen het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Denk aan functiewijzigingen, woningbouw, de ontwikkeling van infrastructuur of de uitbreiding van bedrijven. Hoe kunt u het omgevingsplan wijzigen om een initiatief dan toch mogelijk te maken? Deze vraag staat centraal tijdens de studiemiddag op 6 december.

Wat kunt u verwachten?

Met de Omgevingswet heeft elke gemeente één omgevingsplan voor het hele grondgebied. Om een initiatief dat in strijd is met het omgevingsplan toch mogelijk te maken, kan het bevoegd gezag het omgevingsplan wijzigen. Het is niet meer mogelijk om daar een postzegelbestemmingsplan, herziening of uitwerkingsplan voor vast te stellen. We zullen dus geen nieuwe bestemmingsplannen meer vaststellen, maar steeds een deel van het omgevingsplan wijzigen. Maar hoe ziet zo’n wijzigingsbesluit eruit? Uit welke onderdelen bestaat het? Hoe zit het met de motivering? En is er een toelichting? Wat staat er in het wijzigingsbesluit? En hoe komt het omgevingsplan er dan vervolgens uit te zien? Op 6 december krijgt u het antwoord op deze (en meer) vragen.

Wijzigen van het omgevingsplan

De vorige studiemiddag stond de omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit centraal, een andere mogelijkheid om een concrete ontwikkeling juridisch planologisch mogelijk te maken onder de Omgevingswet. Tijdens de volgende studiemiddag richten we ons op het besluit om het omgevingsplan te wijzigen ten behoeve van een initiatief of een ontwikkeling. Daarbij gaan we zijdelings in op het thematisch toevoegen van regels aan het omgevingsplan. Zo gaan we steeds dieper in op het werken met het omgevingsplan. Eerder besteedden we al aandacht aan het omgevingsplan van rechtswege, de opbouw van het omgevingsplan, de rol van de bruidsschat en de soorten regels in het omgevingsplan. Waar nodig, leggen we de verbinding met deze eerder verschenen supplementen.

Supplement en studiemiddag

Het volgende supplement van Op dezelfde leest behandelt het wijzigen van het omgevingsplan uitgebreid. Op 6 december nemen we dit supplement onder de loep. Naast de theoretische onderdelen, bespreken we aan de hand van een ontwikkeling van zo’n 300 woningen wat het wijzigen van een omgevingsplan inhoudt. Dit geven we zoveel mogelijk schematisch weer. Waar mogelijk, laten we zien hoe dit er in de software en op kaarten in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) uit komt te zien. U krijgt inzicht in datgene wat nodig is om het omgevingsplan te wijzigen. Zo hoeven initiatieven geen hinder te ondervinden van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Hoe werkt het?

Deze studiemiddag vindt online plaats via Microsoft Teams. Dit is een applicatie van Microsoft Office 365. U hoeft niets te installeren, de studiemiddag is via uw browser te volgen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Een paar dagen voor aanvang ontvangt u een mail met de link en verdere instructies. U heeft alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding met voldoende snelheid.

Bent u een abonnementhouder?

Dan kunt u dit keer met vier (i.p.v. twee) personen deelnemen aan de studiemiddag. Het is van belang dat alle deelnemers zich afzonderlijk aanmelden via het aanmeldformulier.

Map for

Het wijzigen van het omgevingsplan

Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest ontdekt u wat er komt kijken bij het wijzigen van het omgevingsplan. Want veel initiatieven of projecten zullen, net als in de huidige situatie, niet passen binnen het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Hoe kunt u een initiatief dan toch mogelijk te maken? Lees meer

Let op: Het is van belang dat alle deelnemers zich afzonderlijk aanmelden via het aanmeldformulier.

Kosten:   385 euro, exclusief 21% btw. Dit is inclusief ontvangst van het supplement (t.w.v. 199 euro, exclusief 21% btw). Abonnementhouders kunnen gratis met vier personen deelnemen aan de studiemiddag.Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.