Gemengde wijken herladen

Webinarserie Herstructurering 2.0

De ‘gemengde wijk’-gedachte is terug door zorgen over ongelijkheid, concentraties van kwetsbaarheid en afnemende veerkracht van wijken. Woningen voor verschillende doelgroepen worden gebouwd om fysiek ‘gemengde wijken’ te creëren en de verschillen tussen wijken te verkleinen en de kansen voor mensen te vergroten, maar eerdere pogingen waren niet succesvol.

Bovendien kan het streven naar gemengde wijken een aantal negatieve neveneffecten veroorzaken, zoals verdringing van zittende bewoners en waterbedeffecten waarbij problemen verplaatsen naar aangrenzende wijken. Wat is er voor nodig om van ‘mengen’ wél een succes te maken? Hoe kunnen we werken aan menging dat duurzame verbetering oplevert voor zowel de wijk als de (zittende) bewoner? Hoe kan het streven naar een gemengde wijk een waardevol ingrediënt worden in een brede wijkaanpak? Daarover gaat deze webinar.

Sprekers

Dr. Ir. André Ouwehand is gastonderzoeker bij de TU Delft en schreef zijn dissertatie over gemengde wijken en hoe bewoners wijkverandering ervaren. Ouwehand geeft een historische en kritische terugblik op de gemengde wijk, neemt ons mee in wetenschappelijk onderzoek over gemengde wijken en licht toe hoe het mengen van wijken met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) weer op de beleidsagenda terecht is gekomen.

Olga Boot is programmamanager Stedelijke Vernieuwing voor Schiedam Nieuwland en Oost, een van de focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Boot bespreekt de opgaven waar deze wijken voor staan en vertelt waarom het nodig is om hier de woningvoorraad te mengen.

Radboud Engbersen is programmaleider Sociale Basis bij Movisie. Engbersen deelt waarom een hoofdzakelijk fysieke aanpak (waaronder het mengen van de woningvoorraad) niet voldoende is om de opgaven in kwetsbare wijken het hoofd te bieden en pleit voor meer focus op sociale voorzieningen, ontmoetingsplekken en het stimuleren van samenleven tussen bewonersgroepen.

In het panelgesprek sluiten vervolgens ook aan:

Saskia Hooijmaaijers is gebiedsmanager Dordrecht West, ook een focusgebied in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Hooijmaaijers reflecteert op de vertelde verhalen en brengt het Dordtse perspectief in.

Merijn van de Reep is senior adviseur bij STIPO, team voor betere steden. Van de Reep werkte ruim 5 jaar in Geuzenveld-Slotermeer en werkt nu o.a. in de Wildemanbuurt in Amsterdam. Hij deelt de ervaringen van STIPO in het werken aan (gemengde) wijken, waarbij zij een verbindende rol spelen tussen bewoners, ontwikkelaars en gemeente.


Map for

Gemengde wijken herladen

Webinarserie Herstructurering 2.0

Door woningen voor verschillende doelgroepen te bouwen, probeert men 'gemengde wijken' te creëren en zo de verschillen tussen wijken te verkleinen en kansen voor bewoners te vergroten. Maar heeft deze aanpak wel het gewenste effect? Hoe kan het streven naar een gemengde wijk een waardevol ingrediënt worden in een brede wijkaanpak? Lees meer

13:00-13:05 Introductie

Door Inge Kok Postma

13:05-13:20 André Ouwehand

Over gemengde wijken

13:20-13:30 Vragen
13:30-13:40 Olga Boot

Over mengen in Schiedam Nieuwland en Oost

13:40-13:50 Vragen
13:50-13:55 Pauze
13:55-14:10 Radboud Engbersen

Over inclusieve wijken, ontmoetingsplekken, etc.

14:10-14:20 Vragen
14:20-14:55 Paneldiscussie

Met André Ouwehand, Olga Boot, Radboud Engbersen, Saskia Hooijmaaijers, Merijn van de Reep

14:55-15:00 Afsluiting

Door Inge Kok Postma

De aanmelding is inmiddels gesloten.