Experimenteren met regelluwe bijstand en gezondheidsverschillen verkleinen

Werk, inkomen en in brede zin bestaanszekerheid zijn belangrijke aangrijpingspunten voor een brede aanpak van gezondheidsverschillen. Veel gemeenten geven de komende jaren prioriteit aan deze opgaven. Het kabinet stelt versoepelingen van de Participatiewet voor. Dit maakt het makkelijker om vormen van regelluwe bijstand of basisbanen in te zetten. Tijdens dit webinar deelt gemeente Amsterdam haar ervaringen over hun experiment met regelluwe bijstand. Na afloop besef je wat de opbrengsten en uitdagingen van regelluwe bijstand zijn. En weet je hoe je in je eigen praktijk aan de slag kunt.

Wat gaan we doen?

Het programma bestaat uit twee delen. In het eerste deel schetsen Platform31 en Pharos relevante ontwikkelingen en delen inzichten uit het onderzoek naar experimenten basisbanen en regelluwe bijstand. In deel twee neemt de gemeente Amsterdam ons mee in hun ervaringen met het experiment met regelluwe bijstand. We leren wat de opbrengsten en uitdagingen zijn en we bieden praktische handvatten om in de eigen gemeente werk te maken van regelluwe bijstand.

Voor wie is dit webinar?

  • Gemeenteambtenaren die zich bezighouden met het beleid rond werk en inkomen en de Participatiewet.
  • Beleidsambtenaren volksgezondheid.
  • Bestuurders en directieleden, bijvoorbeeld als voeding voor de bestuurlijke discussie over de uitvoering van de Participatiewet, het starten van regelluwe bijstand of het inzetten van basisbanen, mede vanuit het perspectief van gezondheid en welzijn.

Achtergrond

Een aantal recente ontwikkelingen, zoals de toeslagenaffaire, coronacrisis en de energietransitie, maken dat er in de maatschappelijke discussie meer aandacht komt voor bestaanszekerheid. Deze ontwikkelingen raken mensen met een lage sociaaleconomische positie extra hard. Het gaat dan vaak om mensen met praktische of basisopleiding, geen of onzeker werk en weinig inkomen en met grotere kansen op gezondheidsverschillen. Bestaanszekerheid herstellen, investeren in kansengelijkheid en gezond leven krijgen de komende jaren prioriteit bij gemeenten (zie de propositie De winst van het sociaal domein, van VNG, G4, G40, M50, P10, Divosa en NDSD). Het zijn opgaven die we in samenhang en domeinoverstijgend moeten oppakken. Met de mensen en hun leefwereld centraal.

Handvatten voor experimenten rond regelluwe bijstand en basisbanen

Wat kunnen gemeenten leren van de pilots en experimenten op het terrein van regelluwe bijstand en basisbanen? Om die vraag te beantwoorden spraken we projectleiders bij vijf gemeenten: Amsterdam, Groningen, Heerlen, Oss en Wageningen. We verzamelden tips en kennis en delen die in de publicatie Aan de slag met experimenten regelluwe bijstand en basisbanen. Hierin staan handvatten voor gemeenten die zelf aan de slag willen met of willen leren over experimenten regelluwe bijstand en basisbanen.

Map for

Experimenteren met regelluwe bijstand en gezondheidsverschillen verkleinen

Tijdens dit webinar deelt gemeente Amsterdam haar ervaringen over hun experiment met regelluwe bijstand. Na afloop besef je wat de opbrengsten en uitdagingen van regelluwe bijstand zijn. En weet je hoe je in je eigen praktijk aan de slag kunt. Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloosBij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.